Nyckel till släkten av svenska bin

Senast ändrad: 21 februari 2024
Kustbandbi (Halictus confusus), hona. Foto: Krister Hall

[Publicerad 2018-11-29]. SLU Artdatabanken har publicerat en bestämningsnyckel till alla släkten av svenska bin. I flera fall, då släktet bara innehåller en enda art, kan även arter nycklas ut. Sedan tidigare har också nycklar till smalbin och citronbin publicerats. Därmed kan man nu artbestämma en ansenlig del av den svenska bifaunan.

Bina utgör en grupp steklar med ca 300 arter som påträffats i Sverige. Arterna uppvisar en stor variation med avseende på färg och form. Alla känner kanske inte till att även humlorna räknas till bina. Humlorna och honungsbiet utgör de sociala arterna, medan övriga bin brukar kallas för solitära bin. Honungsbiet är ett tambi, medan de övriga kallas för vildbin.

 

Dagens natur är ett artikelflöde från SLU Artdatabanken. Här hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och naturvård.

 

Humlorna och många andra bin är mycket håriga, men flera arter saknar synliga hår och påminner ofta om andra steklar. Vuxna bin lever av nektar, och larverna lever av pollen som de vuxna djuren samlar ihop i boet. Undantaget utgörs av de parasitiska bina, som inte själva samlar pollen utan stjäl andra bins proviantgenom att lägga sina ägg i deras bo.

Cyanmärgbi (Ceratina cyanea). Foto: Krister Hall.jpgCyanmärgbi Ceratina cyanea.  Foto: Krister Hall

 

Nyckeln är framtagen av Björn Cederberg, Krister Hall och Alexander Berg. Arbetet med att beskriva övriga bin fortskrider, och nya nycklar kommer att presenteras löpande. Dessutom kan du läsa om arterna Artfakta och se bilder på de flesta av dem. Liksom SLU Artdatabankens övriga interaktiva nycklar fungerar den nya nyckeln på såväl dator som mobiltelefon ute i fält.

Text: Artur Larsson
Foto: Krister Hall

 

Till nyckeln till svenska bin

 

Till Dagens natur

 

Tomas Carlberg var redaktör från 2017 till oktober 2019.

Fakta:

I artikelflödet Dagens natur hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och svensk naturvård. Tipsa gärna redaktionen om du har en nyhet eller idé. Mer om Dagens natur.