Ny spindelart för Sverige - Emblyna brevidens

Senast ändrad: 21 februari 2024
spindel i närbild. Foto

[Publicerad 2020-06-17]. En ny spindelart för Sverige är funnen på Gotland. Arten Emblyna brevidens ingår i familjen Kardarspindlar (Dictynidae) som innehåller omkring 563 kända arter världen över. Fyndet gjordes den 23 maj i Follingbo. Närmast är arten funnen i Finland och Estland.

Har man förmånen att bo på Gotland är det aldrig långt till naturområden som är rika på både flora och fauna. Bara ett par kilometer utanför Visby hittar man skogs och ängsområden som är typiska för den Gotländska naturen. Ett bra exempel är Storvidemyr, i Follingbo, som ligger sex kilometer öster om Visby innerstad. Lokalen är ganska typisk för Gotland, det vill säga en blandning av öppen kalkhällmark, barrskog och några mindre områden med rikkärr. Platsen är väldigt artrikt på just spindlar, och många intressanta fynd har gjorts där tidigare. Ett besök den 23 maj skulle inte bli något undantag. Det bästa sättet att få fram spindlarna i området i och kring kärret är att sålla förna och mossa, det brukar ge störst utdelning. Efter ett par timmars sållande och sorterande fick de mest intressanta fynden följa med hem för närmare undersökning. Det skulle dock ta ett tag innan vidden av ett av fynden skulle bli uppenbarat.

 

Dagens natur är ett artikelflöde från SLU Artdatabanken. Här hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och naturvård.

 

Inventeringslokal, gräsmark med träd i bakgrunden. Foto

 

För att bringa klarhet i tankegångarna kontaktades flertalet spindelkunniga för diskussioner, bland annat Raul Vicente, Fredrik Arvidsson, Monika Sunhede och Lars Jonsson. Det blev sen Lars Jonsson som fick exemplaret sänt till sig, för att säkerställa att det verkligen rörde sig om den art som kommit fram i diskussionerna. Den 12 juni återkom Lars med positivt besked, det var ställt utom allt tvivel, en ny art för Sverige, Emblyna brevidens (Kulczynski, 1897).

Spindel mikroskåpbild.

Det var först efter hemkomst, då spindlarna studerats en stund i mikroskop och efter en del sökande på nätet, som det började det gå upp ett ljus om att en av arterna som kommit med hem var mycket intressant, dessutom mycket ovanlig även i övriga Europa, om det nu var den aktuella arten vill säga. Foto: Conny Bäckman.

Emblyna brevidens ingår i familjen kardarspindlar (Dictynidae). I Europa är den funnen i fuktiga miljöer, så som strandängar, myrar, kärr och bankar längs med vattendrag. En fyndbild som stämmer överens med det nu aktuella gotländska fyndet, som just gjordes i kanten av ett av kärren vid Storvidemyr.

Närmast är arten funnen i Finland och Estland. I Finland är den klassad som nära hotad (NT) enligt deras senaste rödlista. Anledningen till artens rödlistestatus i Finland är att många av artens miljöer har förstörts på grund av skogsbruk, då utdikning har orsakat torrläggning av många myrar.

Tittar man söderut i Europa gjordes de första fynden i Polen, mellan 1995 och 1998 vid inventering av strandängar i Polesie National Park, där den klassas som väldigt ovanlig. I Tjeckien gjordes det första fyndet så sent som 2011. Arten är känd från totalt 10 länder i Europa, innan det nya fyndet i Sverige!

Text och foto: Conny Bäckman

 

Till Dagens natur

Fakta:

I artikelflödet Dagens natur hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och svensk naturvård. Tipsa gärna redaktionen om du har en nyhet eller idé. Mer om Dagens natur.