Nu jagas den främmande arten nilgås bort från Sverige

Senast ändrad: 21 februari 2024

[Publicerad 2019-04-26]. Naturvårdsverket har gett en insatsstyrka i uppdrag att skjuta bort alla nilgäss som kommer till Sverige. Nilgåsen är en främmande art i Sverige som bedöms ha stor ekologisk effekt och hög invasionspotential. Av de fem nilgäss som påträffats i Sverige hittills i år har fyra skjutits.

Målet med uppdraget är att hindra nilgåsen från att etablera sig i Sverige. Motsvarande insatser genomfördes framgångsrikt mot amerikansk kopparand, som inte observerats i Sverige sedan 2009. Nilgåsen är en främmande art i Sverige. Den är aggressiv, kör iväg andra andfåglar från häckningsplatserna och kan hybridisera med andra arter. Projektledare för ”insatsstyrkan mot främmande arter” är Fredrik Dahl, ekolog och forskare vid Grimsö, SLU, och P-A Åhlén vid Svenska Jägareförbundet.

 

Dagens natur är ett artikelflöde från SLU Artdatabanken. Här hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och naturvård.

 

Nilgås är en aggressiv och främmande art. Nu ska den aktivt hindras från att etablera sig i Sverige. Foto: Håkan Pohlstrand

– Hittills i år har fyra nilgäss skjutits: i Skåne, Västra Götaland, Småland och Uppland, säger Fredrik Dahl.

Har ni stött på motstånd?

– Nej, de flesta visar stor förståelse, även fågelskådarna, säger Fredrik Dahl.

Uppdraget att skjuta bort nilgässen ingår i Mårdhundsprojektet, vars syfte är att hindra etableringen av de främmande arterna mårdhund, tvättbjörn, vattensköldpadda och nilgås.

– Vi har inte börjat med vattensköldpaddan än, men i maj åker vi på studiebesök i Spanien för att lära oss hur spanjorerna arbetat med att få bort vattensköldpaddorna. Vi räknar med att påbörja arbetet med sköldpaddorna i Sverige till sommaren, säger Fredrik Dahl.

Amerikansk kopparand. Foto: Peter Hvass

Amerikansk kopparand är en främmande art som inte har observerats i Sverige sedan 2009. Foto: Peter Hvass

 

Amerikansk kopparand sågs i Sverige för första gången redan 1965, och det har antagits att alla fynd i Sverige kommer från den i Storbritannien utplanterade frilevande populationen. Denna population spreds över Västeuropa, och när den började hybridisera med kopparand på Iberiska halvön beslöt man att försöka utradera amerikansk kopparand från Europa. Från en population på 6000 individer finns idag bara en spillra kvar i Europa.

Invasiva främmande arter – som ofta saknar naturliga fiender/parasiter och därigenom får ett övertag gentemot inhemska arter – är ett av de största hoten mot den globala biologiska mångfalden. Sedan tidigare finns ett antal internationella och nationella konventioner och mål som ålägger nationerna att förhindra, utrota eller begränsa invasiva främmande arter, t.ex. Riokonventionen, Bernkonventionen och den Europeiska biodiversitetsstrategin. I slutet av 2014 antogs även Europaparlamentets och Europarådets ännu striktare förordning om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter inom EU.

Mårdhundsprojektet ber allmänheten om hjälp och efterlyser observationer av nilgås, mårdhund och tvättbjörn. Alla observationer av dessa arter rapporteras lämpligen i Artportalen. Man kan också ringa projektets tipstelefon: 070-339 93 26. Intresserade kan följa Mårdhundsprojektet på Facebook.

Figur 1. Antal rapporterade observationer av nilgås i Artportalen, åren 1993-2019.

 

Figur 2. Antal rapporterade observationer av amerikansk kopparand i Artportalen, åren 1965-2019.

Text: Tomas Carlberg & Johan Nilsson
Foto: Håkan Pohlstrand & Peter Hvass

 

Till Dagens natur

 

Tomas Carlberg var redaktör från 2017 till oktober 2019.

Fakta:

I artikelflödet Dagens natur hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och svensk naturvård. Tipsa gärna redaktionen om du har en nyhet eller idé. Mer om Dagens natur.