Marmorerad simkrabba påträffad i Sverige

Senast ändrad: 21 februari 2024
Marmorerad simkrabba (Liocarcinus marmoreus). Foto: Matz Berggren

[Publicerad 2019-05-29]. Marmorerad simkrabba (Liocarcinus marmoreus) har för första gången påträffats i svenska vatten, utanför Grundsund på Västkusten. Denna simkrabba är en så kallad immigrantart som länge funnits i vårt närområde i Nordsjön. Arten kan vara svår att skilja från räfflad simkrabba och slätryggad simkrabba, som båda förekommer i Sverige.

En hona av marmorerad simkrabba Liocarcinus marmoreus fångades av författaren (PM) på 38 meters djup under en insamling av simkrabbor med s.k. agazzis-skrapa i Gåsö ränna mellan Skaftö och Gåsö-arkipelagen, utanför Grundsund på Västkusten, den 1 april 2019. Marmorerad simkrabba är en marin art som lever på bottnar med fin sand och grus, vanligen på 0–80 meters djup. Det är en sydlig art med nuvarande nordgräns i södra Nordsjön (Tyska bukten), och den finns söderut runt Brittiska öarna, den spanska och portugisiska atlantkusten och Azorerna samt in i den västligaste delen av Medelhavet.

 

Dagens natur är ett artikelflöde från SLU Artdatabanken. Här hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och naturvård.

 Jämförelse mellan den bofasta arten slät simkrabba Liocarcinus holsatus och den nyligen påträffade arten marmorerad simkrabba Liocarcinus marmoreus. De två främsta tänderna på ryggsköldens yttersidor är vassa resp. trubbiga. Merus (fjärde yttersta segmentet) på femte benparet (simbenen) är mer än hälften så lång som merus på fjärde benparet (A<2xB). Merus på femte benparet är dubbelt så lång som bred (B=2xC). Illustration: Matz Berggren

Jämförelse mellan den bofasta arten slätryggad simkrabba Liocarcinus holsatus och den nyligen påträffade arten marmorerad simkrabba Liocarcinus marmoreus. De två främsta tänderna på ryggsköldens yttersidor är vassa resp. trubbiga. Merus (fjärde yttersta segmentet) på femte benparet (simbenen) är mer än hälften så lång som merus på fjärde benparet (A<2xB). Merus på femte benparet är dubbelt så lång som bred (B=2xC). Illustration: Matz Berggren

Marmorerad simkrabba är en så kallad immigrantart. Den är liten och blir maximalt 35 mm lång. Namnet har den fått för att ryggskölden är marmorerad i vitt, orange, guld och gråaktigt grönt med större fläckar där mönstret är speglat på vardera sidan om den longitudinella mittlinjen. Benen är fläckiga i samma färger. Arten liknar slätryggad simkrabba Liocarcinus holsatus och den vanligaste simkrabban i svenska vatten, räfflad simkrabba L. depurator. Fyndet och en detaljerad beskrivning av hur man artbestämmer marmorerad simkrabba publiceras i nästa nummer av tidskriften Fauna och Flora (12 juni). Arten är också beskriven i Artfakta, se länk nedan.

Text: Matz Berggren & Prema Mani
Foto: Matz Berggren

 

Tomas Carlberg var redaktör från 2017 till oktober 2019.

Fakta:

I artikelflödet Dagens natur hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och svensk naturvård. Tipsa gärna redaktionen om du har en nyhet eller idé. Mer om Dagens natur.