Leta fetörtsblåvinge i sommar

Senast ändrad: 21 februari 2024
Fjäril med svarta prickar sitter på grön växt. Foto

[Publicerad 2022-06-01]. Fetörtsblåvingen är en starkt hotad art och just nu pågår ett medborgarforskningsprojekt för att hitta lokaler med fetörtsblåvinge i Stockholms skärgård. Fjärilen flyger från slutet av maj till slutet av juni men under första halvan av juni kan man både se vuxna fjärilar (imago), larver och ägg. Specifikt behövs hjälp med att leta arten på de öppna hällmarkerna på Norra Ornö, norra Nämdö, Utö, utmed Norrtäljes kust och ute på småöar och skär.

Fetörtsblåvingen föredrar öppna marker, gärna klippterräng, men man kan också hitta arten på relativt nyöppnade hyggen. Fjärilen börjar flyga från mitten av maj till mitten av juni men i ute i Stockholms skärgård är det de tre första veckorna i juni som gäller.

 

Dagens natur är ett artikelflöde från SLU Artdatabanken. Här hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och naturvård.

 

Sluttande, bergig sten- och hällmark omgiven av barrträd. FotoFetörtsblåvinge påträffas i öppen klippterräng, främst på basiska bergarter eller berg­arter med talrika mindre inslag av basiska mineral. Den saknas dock helt i områden med sedimentkalk­sten och verkar föredra bergytor med visst framträngande grundvatten. Foto: Alexandra Johansson

Den standardiserade metoden att inventera fetörtsblåvingen är genom att räkna ägg på värdväxten kärleksört (Hylotelephium telephium).

Gröna tjocka blad på växt med en liten vit prick på, ett ägg. FotoVärdväxten är i Stockholmstrakterna kärleksört (Hylotelephium telephium). Foto: Alexandra Johansson

Fjärilen lägger oftast sina ägg på bladens ovansida, men även på stjälken eller på undersidan av bladen. Äggen är vita, runda och små som knappnålshuvuden, men med ett tränat öga är det lätt att hitta dem.

Grönt blad i närbild med ett litet vitt ägg. FotoÄggen läggs på bladens över- eller undersidor och kläcks efter 2–3 veckor. Foto: Miguel Jaramillo

Bra rygg och bra knän underlättar jobbet! OBS! Var extremt försiktiga var ni trampar så ni inte förstör de känsliga värdväxterna!!

Dokumentera och rapportera

Dokumentera dina fynd med foton och rapportera lokal, datum, stadie, antal och var äggen placerats på kärleksörten.

Hittar du inga fjärilar fast du letat? Det är också ett viktigt och intressant resultat. Rapportera var du letat. 

Ser man en blåvinge som flyger under denna period så kan det även vara någon av de andra blåvingearterna, så det är viktigt att dokumentera med foto.

Forskning pågår

Under sommaren kommer ett examensarbete på fetörtsblåvingen att genomföras med fokus på fjärilens spridningsförmåga och spridningsstrategier. Spridningsförmågan hos individer uppfödda i fångenskap kommer att jämföras med den hos vilda individer. Studien omfattar även test av vilken betydelse val av värdväxt och habitat har för äggläggningen. Titeln på projektet är ”Dispersal abilities and habitat preferences for oviposition of the Chequered Blue Butterfly (Scoliantides orion) in Stockholm archipelago”.  

Starkt hotad art

I Sverige har fetörtsblåvingen Scolitantides orion idag bara fem stabila förekomster, vad vi vet. Den på västkusten är belägen i trakterna kring Strömstad. På östkusten finns arten bland annat kring branterna längs med Marvikarna i Strängnäs kommun, vid Bråviken i Norrköpings kommun och i Stockholms skärgård (Värmdö och Nynäshamns kommun). Arten har haft en kraftig tillbakagång i utbredningsområdet och kartläggningar av gamla och andra potentiella lokaler har endast resulterat i några nya förekomster. Sedan 2011 har det funnits ett nationellt åtgärdsprogram (Elmquist 2011), för att förtydliga arbetet som krävs att rädda arten.

Blågrå fjäril sitter på sten. FotoStora ansträngningar har gjorts för att försöka återfinna arten i Stockholms skärgård. Inventeringar mellan 2001-2009 har omfattat alla större öar söder om Runmarö. Endast ett fynd rapporterades 2010. Efter många år utan några fynd i Stockholms skärgård upptäcktes en ny population 2018 på Mörtö. Foto: Miguel Jaramillo

Fjärilen är så pass ovanlig att den klassas som Starkt hotad (EN) i den svenska rödlistan. De främsta hoten mot fjärilen är igenväxning och därför röjs nu tidigare fria ytor för att återskapa en miljö med hög solinstrålning.

 

 

 

Rapportera fynd och nollfynd av fetörtsblåvingen specifikt till  julia.stigenberg@lansstyrelsen.se

Rapportera gärna även till Artportalen

Fakta:

I artikelflödet Dagens natur hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och svensk naturvård. Tipsa gärna redaktionen om du har en nyhet eller idé. Mer om Dagens natur.