Ladusvalan kommer nu tio dagar tidigare än på 80-talet

Senast ändrad: 21 mars 2024

[Publicerad 2018-04-05]. Under den senaste 30-årsperioden har ladusvalan i genomsnitt börjat komma till Sverige tio dagar tidigare på våren. Men variationen är stor; förra året anlände svalorna några dagar senare än normalt.

De analyser av vårfåglarnas ankomst som vi har publicerat här i Dagens natur bygger på en modell där många observationer ingår för varje år (modellen beskrivs i artikeln om sädesärla, publicerad 2018-03-22). Enligt denna modell anländer ladusvalan numera tio dagar tidigare jämfört med under 1980-talet.

 

Dagens natur är ett artikelflöde från SLU Artdatabanken. Här hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och naturvård.

 

Till Gotland – där denna bild är tagen – anländer ladusvalan den 10 april ett ”normalt” år. Foto: Niclas Ahlberg

Traditionellt brukar man bara använda de datum då första observationen gjordes för att beräkna en arts genomsnittliga ankomstdatum. För ladusvalan kan det dock vara svårt att beskriva medelankomstdag genom att bara utgå från det datum då den först observeras. Normalt brukar det inte dröja många dagar mellan första och andra observationen, men när det dröjer en eller flera veckor påverkar det artens medelankomstdatum (se Tabell 1).

 

Område

 

Första observation

 

Andra observation

 

Skillnad (dagar)

Halland

24 mars

3 april

10

Östergötland

2 april

10 apr

8

Stockholm

29 mars

11 april

13

Västmanland

10 april

24 april

14

Västerbotten

23 april

1 maj

8

Norrbotten

6 april

2 maj

26

Tabell 1. De rapportområden där andra fyndet av ladusvala gjordes mer än en vecka efter första observationen år 2017.

I genomsnitt var ladusvalan 2,6 dagar före modellens medeldatum 2017 om man bara utgår från förstadatumet. Använder man datumet för andra observationen var ladusvalan däremot två dagar sen. Figur 1 antyder att ladusvalan snarare var 4–5 dagar efter sin tidtabell 2017 jämfört med genomsnittet åren 2007–2016.

 

Figur 1. Relativa antalet ladusvalor per dag i förhållande till alla observationer. Den grå tjocka linjen är medelvärdet per dag för åren 20072016, och den röda tunnare linjen 2017.

En individ som lyckats ta sig genom sämre väder, övervintrat längre norrut eller helt enkelt bara är felrapporterad kommer att påverka ett medeldatum mer eller mindre. För ladusvala blir detta extra tydligt, eftersom ladusvalorna rör sig över stora områden och då blir lätta att upptäcka.

Ladusvalan förekommer i större delen av landet, dock sparsamt i Norrlands inland. I motsats till hussvala och backsvala ökar antalet ladusvalor i Sverige; de senaste tio åren har populationen ökat med 2–24 %.

 

Karta 1. Medeldatum för första observationen av ladusvala per rapportområde åren 2008–2017, baserat på fakta från Artportalen. Den grå linjen visar gränsen mellan de områden dit ladusvalor nått 11 april.

 

Karta 2. Ladusvalans ankomst till Sverige - 2016 till vänster och 2017 till höger. Rött anger antalet dagar arten kom tidigt i förhållande till medeldatum, och blått antalet dagar arten kom senare än förväntat.

 

Medeldatum (2008-2016)

Första obs 2017

Skillnad (dagar)

Första obs 2016

Skillnad (dagar)

Skåne

4 apr

1 apr

-3

30 mars

-5

Blekinge

9 apr

10 apr

+1

8 apr

-1

Kronoberg

11 apr

11 apr

0

9 apr

-2

Östra Småland

12 apr

7 apr

-5

10 apr

-2

Jönköping

10 apr

11 apr

+1

6 apr

-4

Öland

10 apr

8 apr

-2

7 apr

-3

Gotland

10 apr

2 apr

-8

6 apr

-4

Halland

8 apr

 24 mars

-15

7 apr

-1

Göteborg

10 apr

13 apr

+3

10 apr

0

Bohuslän

15 apr

13 apr

-2

10 apr

-5

Dalsland

20 apr

13 apr

-7

17 apr

-3

Västergötland

10 apr

1 apr

-9

8 apr

-2

Närke

11 apr

4 apr

-7

12 apr

-1

Östergötland

13 apr

2 apr

-11

10 apr

-3

Södermanland

17 apr

16 apr

-1

11 apr

-6

Stockholm

15 apr

29 mars

-17

9 apr

-6

Uppland

15 apr

21 apr

+6

8 apr

-7

Västmanland

15 apr

10 apr

-4

12 apr

-5

Värmland

14 apr

10 apr

-6

9 apr

0

Dalarna

17 apr

25 apr

+8

13 apr

-4

Gästrikland

22 apr

26 apr

+4

19 apr

-3

Hälsingland

21 apr

1 maj

+10

20 apr

-1

Medelpad

22 apr

28 apr

+6

18 apr

-4

Ångermanland

25 apr

1 maj

+6

20 apr

-5

Västerbotten

14 apr

23 apr

-1

19 apr

-4

Norrbotten

28 apr

6 apr

-22

20 apr

-7

Jämtland

2 maj

1 maj

-1

23 apr

-9

Södra Lappland

4 maj

3 maj

-1

22 apr

-12

Norra Lappland

4 maj

6 maj

+2

30 april

-5

Tabell 2. I tabellen visas ladusvalans genomsnittliga ankomstdatum i SOF Birdlife:s rapportområden samt förstadatum för flyttande ladusvalor åren 2016 och 2017.

Text: Johan Nilsson
Foto: Johan Carlberg och Niclas Ahlberg
Källa: Artportalen

 

Till Dagens natur

 

Tomas Carlberg var redaktör från 2017 till oktober 2019.