SLU-nyhet

Hur många insektsarter finns det i Sverige egentligen?

Publicerad: 17 mars 2020
Parasitstekel med svart kropp sitter på blomma. Foto.

En ny forskningsstudie baserad på resultat från Svenska artprojektet har analyserat och beräknat hur många insektsarter vi har i landet. Den fann att det sannolikt finns 33 000 arter, varav 8 500 inte var kända när artprojektet startade 2002. Idag återstår cirka 5 000 av dessa arter att hitta och dokumentera.

Linné kände till 1 484 insektsarter från Sverige, Tullgren & Wahlgren 1922 listade 15 347 i Svenska insekter och Carl H Lindroth uppskattade i boken Entomologi 1967 antalet insektsarter till minst 18 000. I samband med starten av Svenska artprojektet 2002 gjordes en sammanställning av alla då kända arter (Djur, svampar och växter i Sverige 2003; ArtDatabanken Rapporterar 5) där summan blev 24 700 insektsarter. Efter mer än 15 år med Artprojektet, där i synnerhet Svenska Malaisefälleprojektet bidragit med väldigt mycket ny data om insekter, känner vi nu till 28 400 arter, inklusive ungefär 1 000 förmodat nya för vetenskapen (varav 700 ännu inte hunnit beskrivas).

Men hur många insektsarter finns det då i verkligheten i landet? Den frågan har ett antal biologer från bl.a. Riksmuseet och Artdatabanken försökt besvara i en ny forskningsartikel med titeln Completing Linnaeus’s inventory of the Swedish insect fauna: Only 5,000 species left? (Ronquist m.fl. 2020 PlosOne 15(3), March 4, 2020, 30 pp. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0228561).

 

Det förmodade antalet insektsarter i Sverige grupperat i överordningar där varje färg symboliserar en familj eller (för mycket stora grupper) underfamilj. Det finns sålunda mer än dubbelt så många stekelarter och tvåvingearter som skalbaggsarter. Från Ronquist m.fl. 2020 i PlosOne. Insektsfoton: John Hallmén.

Frågeställningen angreps genom tre helt olika metoder: 1. fråga experter på respektive organismgrupp hur många arter de bedömer att det faktiskt finns; 2. beräkna utifrån proportionen av påträffade nya arter inom olika grupper fångade i Malaisefälleprojektet och 3. extrapolera baserat på talrikhet och förekomst av arter i de olika fällorna. Metoderna gav lite olika resultat för enskilda grupper, men sammantaget landade alla tre på att det verkliga antalet insektsarter i Sverige bör ligga kring 33 000.

Av de förmodade 5 000 arter som återstår att upptäcka är det så få som tio familjer/underfamiljer – samtliga steklar och tvåvingar – av totalt 663 som står för det stora mörkertalet. Åtta av dessa tillhör de grupper där utforskning med medel från Svenska artprojektet redan påbörjats. Det visar på hög precision i tilldelning av forskningsstöd där målet är att hitta och beskriva alla okända arter.

Text: Ulf Gärdenfors
Foto: Krister Hall

Till Dagens natur

Fakta:

I artikelflödet Dagens natur hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och svensk naturvård. Tipsa gärna redaktionen om du har en nyhet eller idé. Mer om Dagens natur.

Sidansvarig: ulrika.sehlberg.samuelsson@slu.se