Hur många insektsarter finns det i Sverige egentligen?

Senast ändrad: 21 februari 2024
Parasitstekel med svart kropp sitter på blomma. Foto.

[Publicerad 2020-03-17]. En ny forskningsstudie baserad på resultat från Svenska artprojektet har analyserat och beräknat hur många insektsarter vi har i landet. Den fann att det sannolikt finns 33 000 arter, varav 8 500 inte var kända när artprojektet startade 2002. Idag återstår cirka 5 000 av dessa arter att hitta och dokumentera.

Linné kände till 1 484 insektsarter från Sverige, Tullgren & Wahlgren 1922 listade 15 347 i Svenska insekter och Carl H Lindroth uppskattade i boken Entomologi 1967 antalet insektsarter till minst 18 000. I samband med starten av Svenska artprojektet 2002 gjordes en sammanställning av alla då kända arter (Djur, svampar och växter i Sverige 2003; ArtDatabanken Rapporterar 5) där summan blev 24 700 insektsarter. Efter mer än 15 år med Artprojektet, där i synnerhet Svenska Malaisefälleprojektet bidragit med väldigt mycket ny data om insekter, känner vi nu till 28 400 arter, inklusive ungefär 1 000 förmodat nya för vetenskapen (varav 700 ännu inte hunnit beskrivas).

 

Dagens natur är ett artikelflöde från SLU Artdatabanken. Här hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och naturvård.

 

Men hur många insektsarter finns det då i verkligheten i landet? Den frågan har ett antal biologer från bl.a. Riksmuseet och Artdatabanken försökt besvara i en ny forskningsartikel med titeln Completing Linnaeus’s inventory of the Swedish insect fauna: Only 5,000 species left? (Ronquist m.fl. 2020 PlosOne 15(3), March 4, 2020, 30 pp. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0228561).

 

Tabeller med bilder på insekter. Illustration

Det förmodade antalet insektsarter i Sverige grupperat i överordningar där varje färg symboliserar en familj eller (för mycket stora grupper) underfamilj. Det finns sålunda mer än dubbelt så många stekelarter och tvåvingearter som skalbaggsarter. Från Ronquist m.fl. 2020 i PlosOne. Insektsfoton: John Hallmén.

Frågeställningen angreps genom tre helt olika metoder: 1. fråga experter på respektive organismgrupp hur många arter de bedömer att det faktiskt finns; 2. beräkna utifrån proportionen av påträffade nya arter inom olika grupper fångade i Malaisefälleprojektet och 3. extrapolera baserat på talrikhet och förekomst av arter i de olika fällorna. Metoderna gav lite olika resultat för enskilda grupper, men sammantaget landade alla tre på att det verkliga antalet insektsarter i Sverige bör ligga kring 33 000.

Av de förmodade 5 000 arter som återstår att upptäcka är det så få som tio familjer/underfamiljer – samtliga steklar och tvåvingar – av totalt 663 som står för det stora mörkertalet. Åtta av dessa tillhör de grupper där utforskning med medel från Svenska artprojektet redan påbörjats. Det visar på hög precision i tilldelning av forskningsstöd där målet är att hitta och beskriva alla okända arter.

Text: Ulf Gärdenfors
Foto: Krister Hall

 

Till Dagens natur

Fakta:

I artikelflödet Dagens natur hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och svensk naturvård. Tipsa gärna redaktionen om du har en nyhet eller idé. Mer om Dagens natur.