Hundratals nya svenska namn på lavar

Senast ändrad: 21 februari 2024

[Publicerad 2018-12-19]. Tre av fyra lavar av de som är kända i Sverige har nu fått svenska namn. Modern DNA-teknik har resulterat i mängder av förändringar både på art- och släktesnivå. Den nya listan presenteras i senaste numret av Svensk Botanisk Tidskrift.

Alaskaörnlav, alplunglav och alrosettlav är bara tre av de över trehundra lavar som nu fått svenska namn. Allt fler arter får svenska namn, vilket underlättar när vi ska prata om en art. Den senaste gruppen att få en uppdaterad lista över svenska namn är lavarna (Svensk Botanisk Tidskrift 112: 345–379). Anders Nordin, Göran Thor och Janolof Hermansson presenterar där hela 1638 namn, och därmed har drygt tre fjärdedelar av de lavar som är kända i Sverige fått svenska namn. Dessutom har ytterligare ett antal släktesnamn lagts till. Modern DNA-teknik har resulterat i mängder av förändringar både på art- och släktesnivå, vilket vi anpassat oss efter.

 

Dagens natur är ett artikelflöde från SLU Artdatabanken. Här hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och naturvård.

 

Blyertslav "Buellia violaceofusca", (ovan) har visat sig vara samma art som gammelekslav "Lecanographa amylacea". Foto: Ulf Arup

Blyertslav Buellia violaceofusca, (ovan) har visat sig vara samma art som gammelekslav Lecanographa amylacea (ingressbilden). Foto: Ulf Arup

Ett intressant fall är blyertslav Buellia violaceofusca, vilken visat sig vara samma art som gammelekslav Lecanographa amylacea men med trebouxioida alger istället för Trentepohlia. Eftersom de två morferna ser helt olika ut behåller vi båda namnen. Några så gott som aldrig använda namn har ersatts med andra, som t.ex. barkblådagging istället för svartringad skivlav (Frutidella furfuracea, tidigare Lecidea pullata), gul nordlav respektive snyltnordlav iställer för gul rönnlav och snyltrönnlav (Tetramelas triphragmioides och T. pulverulentus), samt grön kustlav istället för grön vårtlav (Wahlenbergiella mucosa). Släktet Xylographa har återfått det äldre namnet strecklavar som har fått ersätta xylografor, och artnamnen har anpassats därefter. Vidare har släktnamnet klotterlavar fått följa arten klotterlav Alyxoria varia från släktet Opegrapha till Alyxoria och knopplavar har flyttats från Biatora till Mycobilimbia, dit arten knopplav Mycobilimbia carneoalbida förts. Opegrapha har tills vidare lämnats utan namn, medan Biatora fått namnet biatoror. Än så länge är namnen inte inkluderade i Dyntaxa (Dyntaxa.se) – men så kommer snart att ske. Har du synpunkter på namnen eller har du förslag på svenskt namn till en art som fortfarande saknar ett sådant? Hör i så fall gärna av dig till artikelförfattaren (E-post: goran.thor@slu.se).

Text: Göran Thor
Foto: Ulf Arup och Rasmus Elleby

 

Tomas Carlberg var redaktör från 2017 till oktober 2019.