Hjuldjuren rullar över 100 000 taxa i Dyntaxa

Senast ändrad: 21 mars 2024
Illustration från originalbeskrivningen av Harring och Myers

[Publicerad 2018-01-18]. Med hjuldjuret Dicranophorus edestes kom den svenska taxonomiska databasen Dyntaxa upp i 100 000 accepterade taxa i höstas. Av dessa taxa är drygt 68 000 arter. Dyntaxa innehåller nu namn på alla våra vilda växter, 99 % av djuren och 98 % av de kända svamparterna.

Taxon (plural taxa) är ett samlingsnamn för alla nivåer inom biologisk klassificering. Som taxa räknas alltså inte bara arter, utan även kategorier som stammar, klasser, ordningar, familjer och släkten. Den 29 september 2017 kompletterades Dyntaxa, den svenska namndatabasen över våra vilda organismer, med 936 taxa från en lista över hjuldjur (stam Rotifera) i Norden. Ett av dessa blev taxon nummer 100 000. Jubilaren visade sig, likt drygt 68 000 redan existerande taxa, vara en art. Den beskrevs av Harring och Myers år 1928 och fick då det vetenskapliga namnet Dicranophorus edestes. Liksom många av de arter som återstår att lägga in i Dyntaxa saknar den svenskt namn, är dåligt känd och är även mycket liten – endast bråkdelen av en millimeter lång. Hjuldjuren har fått sitt namn från det så kallade hjulorganet, som de använder både som rörelseorgan och för att vifta ned föda i munnen med.

 

Text: Johan Liljeblad
Foto: Illustration från originalbeskrivningen av Harring och Myers.
Källa: dyntaxa.se

 

Tomas Carlberg var redaktör från 2017 till oktober 2019.

 

Dagens natur är ett artikelflöde från SLU Artdatabanken. Här hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och naturvård.