Grönsångare

Senast ändrad: 21 mars 2024
Grönsångare (Phylloscopus sibilatrix). Foto: Tomas Carlberg

[Publicerad 2018-04-05]. Grönsångaren var i stort sett fyra dagar sen under den kalla våren 2017. Sedan 1980-talet har grönsångaren tidigarelagt sin flyttning med ungefär sex dagar.

Under 2017 sticker tre fynd ut som mycket tidigare.  I Östra Småland rapporterades en grönsångare 16 april, men nästa individ sågs inte förrän 28 april. Den 11 april rapporterades en grönsångare i Östergötland, men nästa individ i samma landskap sågs inte förrän 28 april. I Medelpad rapporterades en grönsångare 23 april, men nummer två först den 6 maj. Dessa tre fynd ligger nästan två veckor före fronten av de första grönsångarna. Tar man bort dessa tre fynd ser grönsångarens sena vårflyttning 2017 ytterst välorganiserad och disciplinerad ut. I Norra Lappland (Pite, Lule och Torne lappmarker) är grönsångaren för fåtalig för att ett medelankomstdatum ska kunna anges.

 

Dagens natur är ett artikelflöde från SLU Artdatabanken. Här hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och naturvård.

 

Karta 1. Medeldatum för första observationen av grönsångare per rapportområde åren 2008–2017, baserat på fakta från Artportalen.

 

 

Medeldatum (2007-2016)

Första obs 2017

Skillnad (dagar)

Första obs 2016

Skillnad (dagar)

Skåne

18 apr

26 apr

8

17 apr

-1

Blekinge

20 apr

23 apr

3

22 apr

2

Kronoberg

22 apr

30 apr

8

22 apr

0

Östra Småland

20 apr

16 apr

-4

20 apr

0

Jönköping

21 apr

29 apr

8

22 apr

0

Öland

20 apr

23 apr

3

19 apr

-1

Gotland

24 apr

27 apr

3

25 apr

1

Halland

19 apr

30 apr

11

19 apr

1

Göteborg

20 apr

30 apr

10

21 apr

2

Bohuslän

23 apr

30 apr

7

24 apr

1

Dalsland

27 apr

1 maj

4

29 apr

3

Västergötland

21 apr

27 apr

6

21 apr

0

Närke

22 apr

28 apr

6

22 apr

0

Östergötland

20 apr

11 apr

-9

23 apr

3

Södermanland

22 apr

30 apr

8

23 apr

1

Stockholm

21 apr

24 apr

3

21 apr

0

Uppland

23 apr

1 maj

8

25 apr

2

Västmanland

22 apr

1 maj

9

24 apr

2

Värmland

25 apr

1 maj

6

26 apr

1

Dalarna

25 apr

4 maj

9

26 apr

1

Gästrikland

24 apr

2 maj

8

26 apr

2

Hälsingland

30 apr

7 maj

7

30 apr

0

Medelpad

29 apr

23 apr

-6

30 apr

1

Ångermanland

3 maj

5 maj

2

4 maj

1

Västerbotten

8 maj

15 maj

7

4 maj

-4

Norrbotten

12 maj

18 maj

6

13 maj

-2

Jämtland

14 maj

17 maj

3

15 maj

2

Södra Lappland

11 maj

21 maj

10

15 maj

1

Norra Lappland

16 maj

-

-

-

-


Tabell 1. I tabellen visas grönsångarens genomsnittliga ankomstdatum i SOF Birdlife:s rapportområden samt förstadatum för flyttande grönsångare åren 2016 och 2017.

Karta 2. Grönsångarens ankomst till Sverige - 2016 till vänster och 2017 till höger. Rött anger antalet dagar arten kom tidigt i förhållande till medeldatum, och blått antalet dagar arten kom senare än förväntat.

 

Text: Johan Nilsson
Foto: Tomas Carlberg
Källa: Artportalen

Till Dagens natur