Grå flugsnappare

Senast ändrad: 21 mars 2024
Grå flugsnappare. Foto: Johan Nilsson

[Publicerad 2018-05-18]. Grå flugsnappare anländer ungefär fyra dagar tidigare nu än den gjorde på 1980-talet. I stort kom de första grå flugsnapparna på tidtabell våren 2017.

Karta 1. Medeldatum för första observationen av grå flugsnappare per rapportområde åren 2008–2017, baserat på fakta från Artportalen.

 

 

Medeldatum (2007-2016)

Första obs 2017

Skillnad (dagar)

Första obs 2016

Skillnad (dagar)

Skåne

29 apr

1 maj

2

30 apr

1

Blekinge

6 maj

6 maj

0

3 maj

-2

Kronoberg

8 maj

7 maj

-1

7 maj

-1

Östra Småland

6 maj

7 maj

1

3 maj

-3

Jönköping

5 maj

6 maj

1

4 maj

-1

Öland

29 apr

5 maj

6

1 maj

2

Gotland

3 maj

6 maj

3

2 maj

-1

Halland

4 maj

5 maj

1

4 maj

0

Göteborg

3 maj

7 maj

4

3 maj

0

Bohuslän

5 maj

1 maj

-4

4 maj

-1

Dalsland

8 maj

10 maj

2

10 maj

3

Västergötland

3 maj

6 maj

3

29 apr

-4

Närke

6 maj

8 maj

2

4 maj

-2

Östergötland

7 maj

5 maj

-2

5 maj

-2

Södermanland

6 maj

8 maj

2

5 maj

-1

Stockholm

5 maj

7 maj

2

2 maj

-3

Uppland

8 maj

5 maj

-3

5 maj

-2

Västmanland

4 maj

11 maj

7

5 maj

1

Värmland

6 maj

8 maj

2

6 maj

0

Dalarna

7 maj

12 maj

5

7 maj

0

Gästrikland

9 maj

11 maj

2

11 maj

2

Hälsingland

8 maj

14 maj

6

10 maj

2

Medelpad

8 maj

16 maj

8

10 maj

2

Ångermanland

12 maj

14 maj

2

11 maj

-1

Västerbotten

11 maj

14 maj

3

10 maj

-1

Norrbotten

14 maj

19 maj

5

15 maj

1

Jämtland

13 maj

17 maj

4

14 maj

1

Södra Lappland

16 maj

13 maj

-3

17 maj

0

Norra Lappland

16 maj

17 maj

1

18 maj

-1


Tabell 1. I tabellen visas grå flugsnapparens genomsnittliga ankomstdatum i SOF Birdlife:s rapportområden samt förstadatum för flyttande grå flugsnappare åren 2016 och 2017.

 

Karta 2. Grå flugsnapparens ankomst till Sverige – 2016 till vänster och 2017 till höger. Rött anger antalet dagar arten kom tidigt i förhållande till medeldatum, och blått antalet dagar arten kom senare än förväntat.

 

Text och foto: Johan Nilsson
Källa: Artportalen

Till Dagens natur

 

Dagens natur är ett artikelflöde från SLU Artdatabanken. Här hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och naturvård.