Fyra av fem fågelrapportörer i Artportalen är män

Senast ändrad: 21 februari 2024
Gräsand var den näst mest rapporterade fågelarten i Artportalen 2018, tätt efter talgoxe. På tredje plats i rapportligan 2018 kom koltrast. Foto: Tomas Carlberg

[Publicerad 2019-01-25]. Fåglarna är först ut i en serie i Dagens natur om hur rapporteringen i Artportalen ser ut för olika artgrupper – 2018 och jämfört med tidigare år. Under 2018 rapporterades 3,5 miljoner fynd av fåglar, vilket är den näst högsta årssumman hittills (efter 2014 års 3,8 miljoner). Av de inrapporterade fynden var 7 % från ett tidigare år än 2018; denna andel äldre fynd är den näst lägsta noteringen under de senaste tio åren.

Flest fågelarter rapporteras, inte oväntat, från Götaland, Svealand och utmed norrlandskusten (figur 1). Under 2018 rapporterades omkring 3,5 miljoner fynd av fåglar (figur 2). Rapportering av fynd från förra seklet minskar starkt (figur 3), från 16 % år 2009 till 3 % år 2018. Att alla observationer som finns i anteckningsböcker hos naturintresserade människor runt om i landet skulle vara inmatade i Artportalen är inte sannolikt. Snarare är det så att alla som hittills funnit det mödan värt att mata in sina gamla observationer nu i stor utsträckning är färdiga med det.

 

Dagens natur är ett artikelflöde från SLU Artdatabanken. Här hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och naturvård.

 

Figur 1. Observationer av fåglar 2009–2018, från Artportalen. Antal arter är uppdelade i rutor om 10x10 km.

Under förra seklet, innan Svalan/Artportalen fanns, rapporterade man årets fågelobservationer till den regionala rapportkommittén i januari året efter. Idag rapporteras nästan 70 % av årets alla fynd under samma dag de görs, och hela 92 % av observationerna registreras inom en vecka (figur 4). Trenden är att fler och fler fynd rapporteras direkt.

Antalet rapportörer fortsätter att stiga, och aldrig förr har så många rapporterat fåglar i Artportalen. Antalet har gått från drygt 6000 år 2009 till knappt 8000 år 2018. I Artportalen kan rapportörerna uppge sitt kön. Andelen kvinnor som rapporterar fåglar i Artportalen sjönk under många år, men den negativa trenden bröts under 2017, och andelen kvinnliga rapportörer steg ytterligare under 2018 (figur 5).

Figur 2. Antal rapporterade fynd av fåglar per år.

Figur 2. Antal rapporterade fynd av fåglar per år.

21 % av alla som rapporterade fåglar under 2018 var kvinnor, och de stod för 9 % av antalet fågelfynd.

Om det ”bara” är 8000 personer som rapporterar är det desto fler som använder Artportalen. Under 2018 hade Artportalen 630 000 unika besökare (enl. Google Analytics).

Figur 3. Rapportering av fynd från förra seklet minskar starkt, från 16 % år 2009 till 3 % år 2018.

Figur 3. Rapportering av fynd från förra seklet minskar starkt, från 16 % år 2009 till 3 % år 2018.

Nu finns 580 000 uppladdade fågelbilder i Artportalen. Under 2018 laddades drygt 60 000 fågelbilder upp, vilket är en minskning från 2017, då antalet var rekordhöga drygt 77 000. Även i andra artgrupper minskade bilduppladdningen 2018 jämfört med 2017. Någon uppenbar förklaring till detta kan inte ses. Tvärt om förbättrades bilduppladdningsfunktionen i Artportalen under 2018, så att processen blev snabbare och enklare.

Figur 4. Allt fler fynd rapporteras under samma dag som observationen görs.

Figur 4. Allt fler fynd rapporteras under samma dag som observationen görs.

Figur 5. Andel fågelfynd som rapporteras av män respektive kvinnor.

Figur 5. Andel fågelfynd som rapporteras av män respektive kvinnor.

 

Text : Johan Nilsson
Foto: Tomas Carlberg

Till Dagens natur

 

Tomas Carlberg var redaktör från 2017 till oktober 2019.

Fakta:

I artikelflödet Dagens natur hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och svensk naturvård. Tipsa gärna redaktionen om du har en nyhet eller idé. Mer om Dagens natur.