Från Tallbit till Dammhättesnäcka

Senast ändrad: 21 februari 2024

[Publicerad 2019-11-07]. Dammhättesnäcka (Acroloxus lacustris) är en snäckart som först beskrevs av Carl von Linné 1758. Det är också, drygt 260 år senare, den 10 000:e art som Dennis Nyström rapporterar i Artportalen till nytta för svensk naturvård.

Ärgcitrinell, violettfotad puderskivling och mörkfjälling olivspindling är några av Dennis Nyströms senaste fynd. Under mer än tio år har han outtröttligt rapporterat fynd av olika arter till Artportalen. Allt från korvsnöre till älg och allt däremellan. Dennis absolut första fynd var en fågel som just nu uppträder invasionsartat i landet.

– Allt började med närheten till naturen och att vistas i naturen tillsammans med familjen. Jag började skåda fågel eftersom intresset för fågelskådning fanns inom familjen. Mitt första fynd var tallbit, 2001, men jag började inte att rapportera förrän sju år senare, berättar Dennis Nyström som till vardags arbetar som naturvårdsbiolog på Länsstyrelsen i Gotlands län.


Naturvårdsbiologen Dennis Nyström var först med att rapportera 10 000 arter i Artportalen. Foto: Ola Malm

 

Dagens natur är ett artikelflöde från SLU Artdatabanken. Här hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och naturvård.

 

Det var också närheten till naturen som spelade in i valet av studieort och senare även valet att stanna kvar på Gotland efter avslutade studier.

– Gotland är unikt vad gäller biologisk mångfald. Kalkberggrunden och närheten till havet med ett milt och gynnsamt klimat året runt. Våra kalkbarrskogar, magra och variationsrika kalkhällmarker med alvar, karsthällmarker och basiska berghällar, blomrika vägkanter, traditionellt skötta lövängar och ädellövsmiljöer med alm och ask är bara några av de miljöer som gör Gotland så unikt, berättar Dennis och fortsätter:

– I och med att jag började studera biologi, och fick upp ögonen för andra organismgrupper, rapporterar jag idag alla möjliga arter. Under mina drygt tio verksamma år på Gotland har jag sett och rapporterat över 7000 arter bara här. Men jag försöker att lägga tonvikt på att rapportera arter som är naturvårdsintressanta, som rödlistade arter då de utgör ett viktigt underlag vid till exempel områdesskydd, menar Dennis Nyström.

Dennis säger själv att han är av den traditionella sorten och använder GPS i fält och rapporterar hemma vid datorn, men det händer att han även använder sig av möjligheten att rapportera via mobilen.

– Extra bra tycker jag att gränssnittet är vid rapportering av flera fynd av samma art från en lokal, till exempel lavar på enskilda träd. Då är det smidigt och enkelt att redan i fält skapa en lokal genom att ens position hämtas automatiskt via telefonens GPS och att sedan i efterhand via granskaläget göra mindre ändringar för varje enskild rapport, t.ex. ändra lokalnamn och andra fynduppgifter. Det är lätt att bli lat och inte få tiden att räcka till att rapportera in varje enskilt fynd annars, säger Dennis.

Varje år rapporterar tusentals personer in arter till SLU Artdatabankens rapportsystem Artportalen. Med över 10 000 arter rapporterade i Artportalen är Dennis Nyström den som toppar listan. Men oavsett om man har rapporterat 10 000 eller 300 arter skapar fynddatat ett ovärderligt underlag för att förstå tillståndet i naturen.

Text: Ulrika Sehlberg Samuelsson
Foto: Ola Malm

 

Till Dagens natur

Fakta:

I artikelflödet Dagens natur hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och svensk naturvård. Tipsa gärna redaktionen om du har en nyhet eller idé. Mer om Dagens natur.