Försök att återfinna unik nakensnäcka som inte påträffats på 56 år

Senast ändrad: 21 februari 2024

[Publicerad 2018-09-26]. Det finns bara en enda individ bevarad av dvärgborstnuding (Paracoryphella parva), och arten har hittills endast påträffats utanför Helsingborg 1962. Arten är en unik ansvarsart för Sverige. Nu ska marinbiologer och sportdykare försöka återupptäcka denna lilla nakensnäcka efter 56 år.

Den 30:e januari 1962 upptäckte den amerikanske forskaren Michael Hadfield åtta mycket små nakensnäckor vid provtagning utanför Knähaken vid södra Helsingborg. De påträffades på sandbotten på ca 20 meters djup. Nakensnäckorna studerades vid marinlaboratoriet i Helsingör. De var bara drygt 3 mm långa, men genom kroppsväggen kunde man se ägg, så trots sin litenhet var de könsmogna. De små nakensnäckorna liknade borstnudingar men var ändå särpräglade, och man förstod att det rörde sig om en ny, obeskriven art. Den nya arten beskrevs som Coryphella parva, men förs i dag till släktet Paracoryphella (se Korshunova et al. 2017).

 

Dagens natur är ett artikelflöde från SLU Artdatabanken. Här hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och naturvård.

 

Arten har givits det svenska namnet dvärgborstnuding. Den har en förhållandevis bred kropp med korta, konformiga och rödaktiga ryggutskott, så kallade cerata, som sitter i kontinuerliga rader längs ryggens sidor. Kroppens grundfärg är halvgenomskinligt vitrosa. Foten är vit med rosatonade kanter, cerata är gulbruna. Över hela kroppen och på cerata finns spridda, skimrande vita prickar. Låter som en skönhet, eller hur? Inga ytterligare fynd har gjorts efter 1962, och arten har aldrig påträffats någon annanstans än vid Knähaken. Det är således en ansvarsart för Sverige. Det finns idag bara en enda individ bevarad – holotypen – i samlingarna på Zoologiska museet i Köpenhamn. Det är den som fotograferats av SLU Artdatabankens Christopher Reisborg (se bild). Exemplaret har tappat all färg efter ett drygt halvsekel i sprit. Under den kommande vintern ska vi försöka finna dvärgborstnudingen igen, tillsammans med Helsingborgs Sportdykarklubb Delfinen, i samband med en kurs om nakensnäckor som vi håller i klubbens lokaler. Sökandet kommer att ske under samma period som Hadfields undersökning gjordes 1962.

I vinter ska marinbiologer och dykare från Helsingborgs Sportdykarklubb Delfinen försöka återfinna den sällsynta dvärgborstnudingen Paracoryphella parva. Foto: Christopher Reisborg

De övriga två arterna i släktet Paracoryphella blir ca 1,5 centimeter långa. P. islandica finns i Nordostatlanten vid Island och P. ignicrystalla finns vid nordvästra Japan. Den senare arten beskrevs så sent som i november förra året (Korshunova et al. 2017). Den har flamlika cerata och isvita fläckar på ryggen, vilket föranledde artnamnet ignicrystalla (igni, grekiska för eld; crystalla, latin för is eller bergkristall) som alluderar på R.R. Martins bokserie ”A song of ice and fire”, vilken ligger till grund för TV-serien ”Game of thrones”.

Ett gemensamt utmärkande drag för de tre arterna av Paracoryphella är att de har en extern penis som inte kan dras in i kroppen. Nästan alla andra nakensnäckor kan dra in den. I likhet med andra nakensnäckor är de dock hermafroditer. Att dvärgborstnudingen är så påtagligt småväxt jämfört med de andra två arterna kan vara ett fall av så kallad pedomorfos eller neoteni, där individen blir könsmogen mycket tidigt i utvecklingen, medan den har kvar juvenila drag (se även om pedomorfos hos bredhuvad kamnuding, Dagens natur 14 mars 2018, vår andra hittills unikt svenska art av nakensnäcka).

 

Text: Kennet Lundin & Klas Malmberg
Foto: Christopher Reisborg

Referenser:
Hadfield, M.G. 1963. Coryphella parva n.sp., a new nudibranchiate molluscs from the Øresund. Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Forening 125: 371–376.

Korshunova, T., Martynov, A., Bakken, T., Evertsen, J., Fletcher, K., Mudianta, I W., Saito, H., Lundin, K., Schrödl, M. & Picton, B. 2017. Polyphyly of the traditional family Flabellinidae affects a major group of Nudibranchia (Mollusca, Gastropoda): aeolidacean taxonomic reassessment with description of several new families, genera and species. ZooKeys 717: 1–139. doi: 10.3897/zookeys.717.21885.

 

Till Artfakta
Till Dagens natur

 

Tomas Carlberg var redaktör från 2017 till oktober 2019.

Fakta:

I artikelflödet Dagens natur hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och svensk naturvård. Tipsa gärna redaktionen om du har en nyhet eller idé. Mer om Dagens natur.