En ny handbok över funktionella egenskaper hos svampar

Senast ändrad: 21 februari 2024
Huvudförfattare till handboken Samantha Dawson mäter fruktkroppens egenskaper hos en lappticka (Amylocystis lapponica) under olika skogliga miljöförhållanden. Foto: Mari Jönsson

[Publicerad 2018-12-07]. Studier av funktionella egenskaper har vuxit enormt inom ekologin under de senaste 20 åren, men inom mykologin har de nyligen inletts. Undersökandet av svampegenskaper begränsas av brist på information för standardiserad mätning. En ny handbok förväntas nu leda till bl.a. förbättrad mätning av svamparnas funktionella egenskaper och en fördjupad förståelse för variationen av egenskaper inom och mellan arter.

Funktionella egenskaper kan vara morfologiska, anatomiska, biokemiska, fysiologiska och fenologiska, mätbara på individnivå. Dessa egenskaper påverkar en arts tillväxt, reproduktion och överlevnad, samt kan variera i förhållande till artens livsmiljö. Ekologiska studier undersöker ofta variationer i egenskaper inom arten (intra-specifika) och mellan arter (inter-specifika) i relation till olika miljöförhållanden. Centrala frågor inom samhälls- och bevarandeekologi kan ofta besvaras på mekanistisk nivå genom användning av funktionella egenskaper: hur arter svarar på miljövariationer, interagerar med varandra, hur abiotiska och biotiska interaktioner driver samhällsdynamiken, och hur artsamhällenas sammansättning kopplar till olika ekosystemprocesser.

 

Dagens natur är ett artikelflöde från SLU Artdatabanken. Här hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och naturvård.

 

 

Exempel på mätningar av fruktkroppens egenskaper hos en vedlevande ticka. Foto: Samantha Dawson

Varför behövs en handbok?

En handbok sammanfattar kunskapsläget och ger information hur man på ett standardiserat sätt kan mäta vanliga funktionella egenskaper. Standardisering gör det möjligt att både upprepa en studie och att jämföra olika undersökningar med varandra. För svampar saknades det en handbok för mätning av funktionella egenskaper, trots att ekologiska studier om svampar skulle gynnas mycket av en sådan kunskapssammanställning. Vi har nu delvis fyllt det här behovet genom att skriva en handbok i ämnet, med betoning på studiet av vedlevande basidiomyceter. Handboken beskriver kunskapsläget och olika metoder för att mäta runt 60 olika svampegenskaper. Dock saknas fortfarande åtskillig kunskap om hur man bäst mäter ett antal egenskaper, och vi hoppas att den här handboken ska stimulera till att dessa kunskapsluckor täpps till. Dessutom har vi sammanställt grundläggande teorier och statistiska analysmetoder för hur kunskaper om svamparnas funktionella egenskaper kan användas inom samhälls- och bevarandeekologi. 

Tabell över de olika kategorier av funktionella egenskaper som är inkluderade i handboken. Om en viss kategori innehåller information för flera olika egenskaper så anges antalet inom parantes.

Kort sagt: allt du behöver för att komma igång med att studera svampegenskaper! Handboken är publicerad Open Access i tidskriften Functional Ecology.

Text: Mari Jönsson och Samantha Dawson
Foto: Samantha Dawson

 

Till Dagens natur

 

Tomas Carlberg var redaktör från 2017 till oktober 2019.

Fakta:

I artikelflödet Dagens natur hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och svensk naturvård. Tipsa gärna redaktionen om du har en nyhet eller idé. Mer om Dagens natur.