SLU-nyhet

Nyckel till väldoftande citronbin med typisk ansiktsmask

Publicerad: 24 april 2018
Rörcitronbi (Hylaeus pfankuchi) med karakteristisk ansiktsmask. Foto: Krister Hall

I Sverige är nästan 300 arter bin funna, vilket gör artbestämningen till en utmaning. Inte blir det lättare om djuren bara är några få millimeter långa. Men nu blir det mindre svårt i och med att den andra digitala nyckeln över de svenska bina har publicerats; den omfattar citronbin.

Citronbin i släktet Hylaeus är relativt okända för oss människor, trots att de finns nästan överallt och trivs bra i närheten av människor, så länge det finns blommor och gammal död ved. De är små, mellan 4 och 9 millimeter långa.

Artnyckeln.se är ett verktyg för att nyckla, dvs. artbestämma med hjälp av den digitala tekniken. Nu presenteras den åttonde nyckeln i verktyget, och antalet nycklar växer snabbt. Artnyckeln kan du dessutom alltid ha med dig i fickan, eller rättare sagt i mobiltelefonen då nycklarna funkar lika bra på telefon, padda och datorskärm, så länge du har 3G-uppkoppling.

Hanarna hos citronbina känns lätt igen på sin vita eller gula mask i ansiktet. Denna, tillsammans med antennskaftets utseende, kan också användas för bestämning av de enskilda arterna. På bilden syns rörcitronbiet Hylaeus pfankuchi, en art som förmodligen är förbisedd och som behöver eftersökas i områden med bladvass och blommor. Foto: Krister Hall

Citronbina har flera karaktärer som avviker från de flesta andra vildbin. De är till exempel nästan hårlösa, vilket möjligen kan leda tankarna till någon annan liten gaddstekel. Håren på ben och buk använder de andra bina till att samla pollen och nektar, men citronbina får istället samla detta i krävan och spotta ut det hemma i boet innan de ger sig ut på en ny samlartur. Maten hämtar de i blommor där nektarn är lättillgänglig; det kan vara någon flockblommig eller korgblommig art, men även flera andra växter. Har man stjärnflocka i trädgården har man förmodligen också citronbin.

Ytterligare en typisk karaktär för citronbin är den mycket tydliga citrondoft de avger när de känner sig hotade, till exempel om man försiktigt lyckas fånga ett djur mellan fingerspetsarna. Men innan man har gjort det noterar man säkert den karakteristiska vita eller gula ansiktsmasken, vars form är till stor hjälp vid artbestämningen.

Honorna är små och i stort sett svarta, de ser ut som små myror där de sitter mitt i blommorna. De flesta honor har dock ett par ljusa fläckar i ansiktet. Hedcitronbiet Hylaeus incongruus är spritt i en stor del av landet. Foto: Krister Hall

Förutom blommor behöver citronbina bostad, och det är mycket tacksamt att bygga biholkar åt dem. En sådan holk kan bestå av en bunt vass, bambu eller andra ihåliga stjälkar, men även en liten vedbit med hål i storleken 3–5 millimeter kommer att locka dessa charmiga bin till att bygga bo.

Dessa små djur är alltför förbisedda och det finns många nya lokaler att upptäcka, kanske även nya arter för landet. Men nu finns det ingen ursäkt, ta hjälp av Artnyckeln.se och börja din citrondoftande jakt.

Text: Artur Larsson
Foto: Krister Hall

Till Artnyckeln citronbin 
Till Artfakta om citronbin
Till  Dagens natur

 

Tomas Carlberg var redaktör från 2017 till oktober 2019.

Fakta:

I artikelflödet Dagens natur hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och svensk naturvård. Tipsa gärna redaktionen om du har en nyhet eller idé. Mer om Dagens natur.

Sidansvarig: cecilia.nordstrom@slu.se