Bredhuvad kamnuding: en för vetenskapen ny nakensnäcka

Senast ändrad: 21 mars 2024
Bredhuvad kamnuding. Foto: Michael Lundin

[Publicerad 2018-03-14]. Nakensnäckan bredhuvad kamnuding (Bohuslania matsmichaeli) beskrivs idag, onsdag 14 mars, som ny för vetenskapen i den ansedda vetenskapliga tidskriften PLOS ONE. Den nya arten är så pass unik att den placeras i ett eget släkte.

Det var redan 2013 som Mats Larsson och Michael Lundin påträffade en märklig nakensnäcka, som inte lät sig artbestämmas, i den inre delen av Idefjorden. Fyndet presenterades i Fauna och Flora nummer 2/2014. Nu, fem år senare, beskrivs den nya arten under namnet bredhuvad kamnuding Bohuslania matsmichaeli i en artikel i den ansedda vetenskapliga tidskriften PLOS ONE. Studien har gjorts av Kennet Lundin och Klas Malmberg från Sverige i samarbete med ryska och brittiska forskare. Den nya nakensnäckan är så pass unik att den tilldelas ett eget släkte uppkallat efter det landskap där den förekommer: Bohuslania.

 

Dagens natur är ett artikelflöde från SLU Artdatabanken. Här hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och naturvård.

 

Bredhuvad kamnuding "Dorsal ventral". Foto:  Fredrik Pleijel

Bredhuvad kamnuding Bohuslania matsmichaeli. Överst: sedd från ryggsidan, 10 mm lång. Underst: samma individ sedd från buksidan. Foto: Fredrik Pleijel

Bredhuvad kamnuding är bara känd från ett begränsat område i den inre delen av Idefjorden i Bohuslän. Hittills är den bara påträffad på den svenska sidan av fjorden. Nakensnäckan har tilldelats det vetenskapliga namnet Bohuslania matsmichaeli efter landskapet Bohuslän och de två upptäckarna – dykentusiasterna och undervattensfotograferna Mats Larsson och Michael Lundin.

Bredhuvad kamnuding m ägg. Foto: Mats Larsson

Bredhuvad kamnuding Bohuslania matsmichaeli vid äggsamling, fotograferad på plats i Idefjorden. Foto: Mats Larsson

Bredhuvad kamnuding blir bara omkring en centimeter lång och är skenbart ganska oansenlig, men den är ändå mycket speciell. När den är enbart någon millimeter lång och nyligen omvandlad från det frisimmande larvstadiet har den ett huvud som, relativt sett, är mycket brett framtill – en karaktär som finns hos alla nakensnäckor inom gruppen fingerutskottingar (Aeolidioidea). När snäckorna växer och blir könsmogna försvinner normalt denna egenskap, men bredhuvad kamnuding behåller sitt juvenila utseende även som vuxen. Detta är ett exempel på så kallad pedomorfos. Bredhuvad kamnuding är också unik bland världens nakensnäckor då den, så vitt vi vet, är strikt brackvattenslevande. Den är funnen på fem till sju meters djup, där vattnet är utsötat och har en salthalt på under 20 promille. Det finns bara ett fåtal andra nakensnäckor som tål att leva i utsötat vatten, men dessa arter påträffas i vatten med varierande salthalt och har mycket stora utbredningsområden. Man befarade först att det kunde röra sig om en invasiv främmande art, men det kunde snart avskrivas. Det unika fyndet visar att nya arter ännu kan upptäckas av biologiskt kunniga dykare som undersöker platser vilka vanligen inte besöks av dykare.

Text: Kennet Lundin och Klas Malmberg
Foto: Michael Lundin, Mats Larsson, Fredrik Pleijel

 

Referenser:

Korshunova, T., Lundin, K., Malmberg, K., Picton, B. & Martynov, A. 2018. First true brackish-water nudibranch mollusc provides new insights for phylogeny and biogeography and reveals paedomorphosis-driven evolution.

Larsson, M. 2014. Märkligt fynd av ny nakensnäcka. Fauna och Flora 109 (2): 18–19.

PLOS ONE är open source och artikeln är fritt nedladdningsbar på nätet: 
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0192177

 

Till Dagens natur

 

Tomas Carlberg var redaktör från 2017 till oktober 2019.