Bredbandsnuding – en för Sverige ny nakensnäcka

Senast ändrad: 21 februari 2024
Bredbandsnuding (Gulenia monicae). Foto: Klas Malmberg

[Publicerad 2018-08-16]. Forskarna har länge varit denna för Sverige nya art av nakensnäcka på spåren. Nu har arttillhörigheten bekräftats: bredbandsnuding (Gulenia monicae). Därmed har 91 arter av nakensnäckor påträffats i Sverige.

Vi har i flera år känt till att denna lite speciella nakensnäcka fanns i Idefjorden, vid gränsen mellan Sverige och Norge. Men precis som för arten blektoppad borstnuding Fjordia chriskaugei (se Dagens natur, 25 januari 2018: Sveriges 89:e nakensnäcka) fick vi först avvakta i väntan på den vetenskapliga beskrivningen, som kom i november förra året. I det här fallet tillkom dessutom ytterligare en komplikation: typlokalen i Gulen, nära Sognefjordens mynning vid norska västlandet, hyser två mycket snarlika systerarter – Gulenia monicae och Gulenia orjani. Dessa två är tydligt åtskilda enligt släktskapsanalys baserad på DNA, men de är närmast omöjliga att särskilja enbart baserat på form och färg. Båda har röd färg på ryggutskotten, de så kallade cerata, men hos den senare arten kan cerata i vissa fall ha en mer mörkröd nyans. Det är den enda yttre skillnaden.

 

Dagens natur är ett artikelflöde från SLU Artdatabanken. Här hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och naturvård.

 

För att veta vilken eller vilka av dessa två närstående arter som finns i Idefjorden fick vi därför skicka material för DNA-analys till våra kollegor Tatiana Korshunova och Alexander Martynov på zoologiska museet i Moskva. Resultaten visade med en hundraprocentig match på ”barcode-genen” COI att det rör sig om Gulenia monicae. Arten är uppkallad efter Monica Bakkeli, som tillsammans med sin make Ørjan driver dykcentret vid Gulen. Ørjan fick den andra arten uppkallad efter sig, men den har vi inte funnit i Idefjorden.

Bredbandsnuding (Gulenia monicae) funnen i Sverige. Foto: Klas Malmberg

Bredbandsnuding Gulenia monicae har nu bekräftats som Sveriges 91:a art av nakensnäckor. Denna individ fotograferades i Idefjorden 22 mars 2015. Foto: Klas Malmberg

Den nya arten Gulenia monicae har fått det svenska namnet bredbandsnuding. I svenska vatten är den hittills endast påträffad i Idefjordens yttre del, från fyren Svarte Jan och längre utåt mot fjordmynningen, på 20 till 25 meters djup. Idefjorden har en mycket speciell miljö, då vatten från norska Tistaälven och andra vattendrag bildar ett lock av brunrödaktigt sötvatten ovanpå det djupare liggande saltvattnet. En liknande situation uppstår periodvis även i Gullmarsfjorden, men i Idefjorden är det mer påtagligt. Färgen kommer från humusämnen vilka effektivt blockerar ljuset; på större djup än sju meter råder ett nästan totalt mörker. I denna miljö är många djur som normalt är nattaktiva i full aktivitet även dagtid, antagligen beroende på avsaknaden av ljus. Idefjorden har gjort en remarkabel återhämtning, från att ha varit kraftigt förorenad med döda bottnar under senare delen av 1900-talet, och den är nu lite av ett mecka för nakensnäckor. Fjorden förtjänar att besökas av fler sportdykare med specialintresse för dessa vackra djur.

Bredbandsnudingarna har observerats på strömsatta bottnar med renspolade klippor och bland större stenar. I denna miljö finns det gott om olika sorters hydrozoer, som trivs i det strömmande vattnet. Bredbandsnudingen verkar föredra att äta hydrozoer av släktet Eudendrium, men den äter troligen även mindre hydrozoer som växer på rören i kolonier av rörpolypen Tubularia indivisa.

Bredbandsnuding liknar generellt andra arter av så kallade borstnudingar, där vissa arter också har längsgående vita linjer på kroppen; en mitt på ryggen och en på vardera sidan. I svenska vatten gäller detta linjeborstnuding Fjordia lineata och blektoppad borstnuding. Till skillnad från dessa två arter liknar den vita pigmentlinjen hos bredbandsnuding snarare ett band med varierande tjocklek. Bandet på ryggsidan är bredast strax bakom huvudet. Den har dessutom jämförelsevis breda, vita band på muntentaklernas ovansida. Cerata sitter i jämna rader på lister som löper kontinuerligt längs med vardera kanten av ryggsidan. Hos de två andra arterna sitter cerata i snedställda grupper, och listerna på ryggsidan är mer otydliga.

Bredbandsnuding är den 91:a bekräftade arten av nakensnäckor i svenska vatten.

Text: Kennet Lundin och Klas Malmberg
Foto: Klas Malmberg

Mer info: Polyphyly of the traditional family Flabellinidaeaffects a major group of Nudibranchia: aeolidacean taxonomic reassessment with descriptions of several new families, genera, and species (MolluscaGastropoda)

 

Till nyckel: nakensnäckor

Läs mer i Artfakta

Till Dagens natur

 

Tomas Carlberg var redaktör från 2017 till oktober 2019.

Fakta:

I artikelflödet Dagens natur hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och svensk naturvård. Tipsa gärna redaktionen om du har en nyhet eller idé. Mer om Dagens natur.