Ärtsångare

Senast ändrad: 21 mars 2024
Ärtsångare (Sylvia curruca). Foto: Niclas Ahlberg

[Publicerad 2018-04-29]. Ärtsångaren anländer mer samlat än någon annan art som anländer i april. Ingen art har så få ”tidiga” fynd, tidigare än sju dagar före medeldatum, som ärtsångare.

Under den kalla våren 2017 är Gästrikland och Ångermanland de enda regionerna med fynd före medeldatum, men i dessa två fall rör det sig om två enstaka fynd. Fynd nummer två noterades först tio dagar senare i Gästrikland och åtta dagar senare i Ångermanland. På Öland sågs dock en ärtsångare redan 6-8 mars, men den räknas inte som en vårfågel i denna artikel.

 

Dagens natur är ett artikelflöde från SLU Artdatabanken. Här hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och naturvård.

 

Karta 1. Medeldatum för första observationen av ärtsångare per rapportområde åren 2008–2017, baserat på fakta från Artportalen.

 

 

Medeldatum (2007-2016)

Första obs 2017

Skillnad (dagar)

Första obs 2016

Skillnad (dagar)

Skåne

15 apr

17 apr

+2

16 apr

+1

Blekinge

18 apr

27 apr

+9

19 apr

+1

Kronoberg

24 apr

29 apr

+5

26 apr

+2

Östra Småland

21 apr

27 apr

+6

21 apr

0

Jönköping

24 apr

30 apr

+6

25 apr

+1

Öland

20 apr

27 apr

+7

20 apr

0

Gotland

22 apr

23 apr

+1

19 apr

-3

Halland

19 apr

28 apr

+9

20 apr

+1

Göteborg

22 apr

29 apr

+7

22 apr

0

Bohuslän

23 apr

30 apr

+7

24 apr

+1

Dalsland

27 apr

8 maj

+11

30 apr

+3

Västergötland

24 apr

1 maj

+7

25 apr

+1

Närke

25 apr

1 maj

+6

28 apr

+3

Östergötland

23 apr

30 apr

+7

24 apr

+1

Södermanland

26 apr

1 maj

+5

26 apr

0

Stockholm

25 apr

26 apr

+1

24 apr

-1

Uppland

26 apr

1 maj

+5

26 apr

0

Västmanland

27 apr

4 maj

+7

26 apr

-1

Värmland

27 apr

1 maj

+4

27 apr

0

Dalarna

30 apr

6 maj

+6

1 maj

+1

Gästrikland

1 maj

30 apr

-1

30 apr

-1

Hälsingland

2 maj

12 maj

+10

2 maj

0

Medelpad

4 maj

17 maj

+13

6 maj

+2

Ångermanland

7 maj

5 maj

-2

5 maj

-2

Västerbotten

9 maj

14 maj

+5

8 maj

-1

Norrbotten

11 maj

16 maj

+5

10 maj

-1

Jämtland

8 maj

15 maj

+7

9 maj

+1

Södra Lappland

12 maj

18 maj

+6

13 maj

+1

Norra Lappland

14 maj

16 maj

+2

17 maj

+3


Tabell 1. I tabellen visas ärtsångarens genomsnittliga ankomstdatum i SOF Birdlife:s rapportområden samt förstadatum för flyttande lövsångare åren 2016 och 2017.

Karta 2. Ärtsångarens ankomst till Sverige - 2016 till vänster och 2017 till höger. Rött anger antalet dagar arten kom tidigt i förhållande till medeldatum, och blått antalet dagar arten kom senare än förväntat.

Text: Johan Nilsson
Foto: Niclas Ahlberg
Källa: Artportalen

 

Till Dagens natur