Artportalens data i världen

Senast ändrad: 21 februari 2024
blå blomma närbild. Foto,

[Publicerad 2020-03-04]. Artportalen är en hörnsten för miljövård i Sverige. Vad som kanske är mindre känt är att Artportalen rutinmässigt används av forskare från hela världen. Datat används tillexempel i projekt som studerar globala frågor som sträcker sig från att bedöma biologisk mångfald på kontinental skala, ändringar i fåglars migrering i Arktis, eller för att kartlägga global parasitsmångfald.

Artportalen samlar viktig information om biologisk mångfald i Sverige. Dessa data används i det svenska naturvårdsarbetet men även inom forskning om svensk biologisk mångfald.som rör effekterna. av klimatförändringar och förändrad markanvändning  eller jämförelser av artsdistribution med hjälp av medborgardata eller yrkesinventeringar. Men få vet att Artportalens data även används på en global skala.

 

Dagens natur är ett artikelflöde från SLU Artdatabanken. Här hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och naturvård.

 

Artportalens data, med det viktiga undantaget skyddade arter, skördas och offentliggörs av Global Biodiversity Information Facility (GBIF). GBIF är ett internationellt nätverk och en forskningsinfrastruktur som syftar till att ge öppen tillgång till data om alla typer av liv på jorden. GBIF innehåller cirka 1 300 000 000 observationer och av dessa bidrar Artportalen med 72 000 000, det vill säga ungefär 6 procent. Detta gör Artportalen till den näst största dataleverantören (efter eBird) av de 19 000 databaserna som är kopplade till GBIF. Därför är Artportalen ett av de mest framgångsrika medborgarforskningsprojekten i världen. Denna framgång har resulterat i att Artportalen är ett rekommenderat modellsystem av European Environmental Protection Agency, som strategi för att samla in högkvalitativ information om biologisk mångfald i miljöförvaltningssyfte.

Alla data i GBIF är öppna och fritt tillgängliga via GBIFs hemsida. GBIF har därför blivit en viktig resurs för regional och global biologisk mångfaldsforskning. Hittills har 170 vetenskapliga artiklar använt Artportalens data via GBIF och dessa omfattar så vitt spridda ämnen som klimatförändringar och migration av fåglar i ett Arktis utan havsis, den globala spridningen av invasiva arter, kartläggning av den globala parasitmångfalden, och vad vi inte vet om den globala växtmångfalden.

Denna användning av Artportalen tar Artportalens data från ett lokalt svenskt perspektiv till ett globalt och hjälper forskare att förstå frågor som vi knappast kunnat föreställa oss tidigare.

Text: Stephen Coulson
Foto: Anna Maria Wremp

 

Till Dagens natur

Fakta:

I artikelflödet Dagens natur hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och svensk naturvård. Tipsa gärna redaktionen om du har en nyhet eller idé. Mer om Dagens natur.