Äntligen – en ny humla i Sverige!

Senast ändrad: 21 mars 2024

[Publicerad 2017-12-21]. Under sommaren kunde en ny humleart införlivas med den svenska faunan. Den nya arten, Bombus semenoviellus, var väntad. Den har under senare tid utvidgat sin tidigare utbredning från Ryssland västerut till västra Tyskland, och den har till och med påträffats nära Oslo i Norge. Arten har nu också rapporterats från Öland med övertygande dokumentation på Artportalen. Den föreslås få det svenska namnet vitnoshumla.

Det händer inte ofta att nya humlearter emigrerar till landet. Under det senaste århundradet har nytillskotten berott på att arter som sannolikt tillhört faunan under lång tid blivit upptäckta. Det har också hänt att kända arter ändrat status från underart till ”god art” och därmed bidragit till att förlänga artlistan. Tråkigt nog har listan också kortats genom att tre arter – frukthumla Bombus pomorum, fälthumla B. ruderatus och stäpphumla B. cullumanus –försvunnit och numera står som nationellt utdöda i den svenska rödlistan.

 

Dagens natur är ett artikelflöde från SLU Artdatabanken. Här hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och naturvård.

 

Stäpphumlan sågs senast på 1970-talet i Torslunda på Öland, inte särskilt långt ifrån den lokal där både en drottning och en hane av vitnoshumla påträffades under sommaren 2017. Dessutom är de båda arterna nära släkt; de är de enda representanterna för undersläktet Cullumanobombus i Europa. Att vitnoshumlan dyker upp just där är alltså en viss kompensation, men ändå en klen tröst för förlusten av stäpphumla. Stäpphumlans västliga form B. cullumanus cullumanus försvann från sin sista förekomst i Frankrike 2008 och är nu förklarad globalt utdöd.

Vitnoshumlans färgteckning är nästan identisk med ljunghumlans B. jonellus. Särskilt hanarna av de båda arterna är svåra att skilja på utseendet. Däremot har både drottning och arbetare av vitnoshumla gulvit behåring i ansiktet och pannan samt på bakbenen. Det är denna karaktär, som de är ensamma om bland alla humlearter i Sverige, som ligger bakom artens svenska namn. 

Text: Björn Cederberg
Foto: Krister Hall

 

Till Dagens natur

 

Tomas Carlberg var redaktör från 2017 till oktober 2019.