Allt färre stenskvättor på väg mot Sverige

Senast ändrad: 21 mars 2024

[Publicerad 2018-03-29]. Under den senaste 20-årsperioden har allt färre stenskvättor anlänt till Sverige. Störst är minskningen i jordbrukslandskapet. Idag – den 29 mars – har de första stenskvättorna normalt anlänt till Skåne och Blekinge.

Stenskvättan häckar i hela Sverige, med de tätaste och stabilaste förekomsterna i fjälltrakterna. I södra Sverige påträffas stenskvättan främst i jordbrukslandskapet och längs kusterna. I skogslandet från Dalsland och norrut är populationen betydligt glesare.

 

Dagens natur är ett artikelflöde från SLU Artdatabanken. Här hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och naturvård.

 

Enligt Svensk häckfågeltaxering har trenden varit vikande under den senaste 20-årsperioden, och allra mest minskar stenskvättan i jordbrukslandskapet i söder.

Stenskvättehane på häckningsplats i fjällen. Foto: Hans Bister

Stenskvättan övervintrar söder om Sahara och är normalt den första tropikflyttaren (om man undantar skogssnäppa) som anländer till Sverige. Kurvan för det relativa antalet stenskvättor som rapporteras skiljer sig från andra arters (figur 1).

Figur 1. Stenskvättan uppvisar två tydliga toppar i diagrammet över det relativa antalet fynd per dag, till skillnad från alla andra tropikflyttare. Figuren kan tolkas som så att den första toppen visar när stenskvättan anlänt till södra Sverige, medan den andra toppen, cirka tre veckor senare, visar när fjälltrakternas talrika stenskvättor passerar. 

Efter den normala toppen – som andra arter också uppvisar – kommer en ny topp cirka tre veckor senare. En tänkbar förklaring till detta är att den första toppen utgörs av Sydsveriges stenskvättor, medan den andra toppen inträffar då fjälltrakternas stenskvättor passerar.

Under våren 2017 var stenskvättan i snitt drygt tre dagar före sin ”normala” kalender, medan de 2016 i stort sett anlände på det förväntade datumet.

Karta 1. Medeldatum för första observationen av stenskvätta per rapportområde åren 2008–2017, baserat på fakta från Artportalen.

 

Karta 2. Stenskvättans ankomst till Sverige - 2016 till vänster och 2017 till höger. Rött anger antalet dagar arten kom tidigt i förhållande till medeldatum, och blått antalet dagar arten kom senare än förväntat.

 

Medeldatum (2008-2016)

Första obs 2017

Skillnad (dagar)

Första obs 2016

Skillnad (dagar)

Skåne

28 mars

18 mars

-10

28 mars

0

Blekinge

28 mars

23 mars

-5

1 apr

+4

Kronoberg

5 apr

27 mars

-9

6 apr

+2

Östra Småland

31 mars

27 mars

-4

2 apr

+3

Jönköping

2 apr

23 mars

-10

4 apr

+3

Öland

30 mars

26 mars

-15

30 mars

+4

Gotland

30 mars

18 mars

-4

30 mars

0

Halland

26 mars

10 mars

-5

30 mars

+4

Göteborg

2 apr

28 feb

-5

3 apr

+1

Bohuslän

28 mars

17 mars

-5

2 apr

+5

Dalsland

19 apr

19 mars

-6

15 apr

-4

Västergötland

21 mars

11 mars

-5

4 apr

+1

Närke

24 mars

05 mars

-6

8 apr

+2

Östergötland

22 mars

02 mars

-5

7 apr

+1

Södermanland

23 mars

22 mars

-3

4 apr

0

Stockholm

22 mars

10 mars

0

4 apr

+3

Uppland

3 apr

6 apr

+1

6 apr

+3

Västmanland

6 apr

5 apr

-1

6 apr

0

Värmland

8 apr

2 apr

-6

8 apr

0

Dalarna

10 apr

4 apr

-6

7 apr

-3

Gästrikland

8 apr

6 apr

-2

10 apr

+2

Hälsingland

14 apr

8 apr

-6

10 apr

+1

Medelpad

17 apr

28 apr

+11

16 apr

-1

Ångermanland

17 apr

20 apri 

+6

17 apr

0

Västerbotten

17 apr

 23 apr

+3

16 apr

-1

Norrbotten

20 apr

3 maj

+13

20 apr

0

Jämtland

4 maj

3 maj

-1

26 apr

-8

Södra Lappland

30 apr

3 maj

+3

24 apr

-7

Norra Lappland

1 maj

7 apr

-24

2 maj

+1

Tabell 1. I tabellen visas stenskvättans genomsnittliga ankomstdatum i SOF Birdlife:s rapportområden samt förstadatum för flyttande stenskvättor åren 2016 och 2017. Under våren 2017 anlände stenskvättor i snitt tre dagar tidigare än ”normalt”. Under 2016 anlände de däremot i stort sett på förväntat datum.

Text: Johan Nilsson
Foto: Hans Bister
Källa: Artportalen, Svensk fågeltaxering

 

Till Dagens natur

 

Tomas Carlberg var redaktör från 2017 till oktober 2019.