Göken anländer numera fyra dagar tidigare än på 1980-talet

Senast ändrad: 21 mars 2024
Gök. Foto: Hans Bister

[Publicerad 2018-05-03]. Alla fågelarter som flyttar till tropikerna på vintern återkommer under en samlad period på våren. Ytterst få individer anländer långt före den stora massan. Göken, som är en av våra folkkära fågelarter, anländer numera fyra dagar tidigare jämfört med 1980-talet.

I alla flyttande fågelpopulationer finns individer som utmanar ödet och tänjer på gränserna – men hur tidigt får man se en tropikflyttare? Tropikflyttare brukar benämnas som datumflyttare för att de anländer ungefär på samma datum varje år, och de anländer förvånansvärt samlat varje vår. Ytterst få individer ankommer långt före alla andra. Det kan ju bero på att de haft tur med medvind och bra väder hela vägen, men det kan också vara så att de faktiskt övervintrat längre norrut än alla andra och därför kommer tidigare. Eller så är de felaktigt bestämda eller bara felrapporterade.

 

Dagens natur är ett artikelflöde från SLU Artdatabanken. Här hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och naturvård.

 

Göken Cuculus canorus anländer numera fyra dagar tidigare jämfört med 1980-talet. Foto: Hans Bister

Trots att göken hörs på långt håll och torde vara lättupptäckt finns förvånansvärt få ”tidiga” fynd, dvs. fynd tidigare än sju dagar från medelankomstdatum. I Skåne är medeldatum 26 april, men åren 2008-2017 finns inga fynd alls i Skåne före 24 april (förutom ett ovaliderat fynd 6 april 2016).

Liksom flera tropikflyttare har göken tidigarelagt sin flyttning och anländer numera enligt Artportalens observationer fyra dagar tidigare än på 1980-talet. Under den kalla våren 2017 var gökarna i genomsnitt försenade tre dagar.

Karta 1. Medeldatum för första observationen av gök per rapportområde åren 2008–2017, baserat på fakta från Artportalen.

 

 

 

Medeldatum (2007-2016)

Första obs 2017

Skillnad (dagar)

Första obs 2016

Skillnad (dagar)

Skåne

26 apr

26 apr

0

26 apr

0

Blekinge

29 apr

5 maj

6

29 apr

0

Kronoberg

30 apr

3 maj

3

29 apr

-1

Östra Småland

28 apr

19 apr

-9

27 apr

-1

Jönköping

30 apr

1 maj

1

29 apr

-1

Öland

27 apr

1 maj

4

27 apr

0

Gotland

29 apr

3 maj

4

28 apr

-1

Halland

1 maj

29 apr

-2

29 apr

-2

Göteborg

3 maj

6 maj

3

30 apr

-2

Bohuslän

2 maj

3 maj

1

1 maj

-1

Dalsland

5 maj

6 maj

1

5 maj

0

Västergötland

1 maj

3 maj

2

28 apr

-3

Närke

30 apr

28 apr

-2

30 apr

0

Östergötland

3 maj

4 maj

1

29 apr

-3

Södermanland

2 maj

1 maj

-1

1 maj

0

Stockholm

3 maj

5 maj

2

29 apr

-4

Uppland

4 maj

6 maj

2

29 apr

-5

Västmanland

2 maj

3 maj

1

1 maj

0

Värmland

4 maj

5 maj

1

2 maj

-2

Dalarna

5 maj

8 maj

3

4 maj

-1

Gästrikland

5 maj

7 maj

2

6 maj

1

Hälsingland

5 maj

9 maj

4

5 maj

0

Medelpad

11 maj

16 maj

5

10 maj

-1

Ångermanland

10 maj

14 maj

4

9 maj

-1

Västerbotten

12 maj

14 maj

2

8 maj

-4

Norrbotten

13 maj

16 maj

3

13 maj

0

Jämtland

15 maj

16 maj

1

14 maj

0

Södra Lappland

14 maj

18 maj

4

14 maj

0

Norra Lappland

16 maj

18 maj

2

17 maj

1


Tabell 1. I tabellen visas gökens genomsnittliga ankomstdatum i SOF Birdlife:s rapportområden samt förstadatum för flyttande gökar åren 2016 och 2017.

 

Karta 2. Gökens ankomst till Sverige – 2016 till vänster och 2017 till höger. Rött anger antalet dagar arten kom tidigt i förhållande till medeldatum, och blått antalet dagar arten kom senare än förväntat.

 

Text: Johan Nilsson
Foto: Hans Bister
Källa: Artportalen

 

Tomas Carlberg var redaktör från 2017 till oktober 2019.

Fakta:

Vad är Artportalen?

 artportalen.se kan du rapportera alla arter du ser i Sverige. Genom att många människor bidrar med information om att de sett en eller flera arter på en viss plats i naturen, så kallade artobservationer eller fynd, hjälper det till att skapa en tydlig bild av arters förekomst. Observationer av arter över tid ger också viktig information om och hur arternas populationer förändras. Denna kunskap är viktig för att kunna prioritera och planera naturvårdsåtgärder och för att förebygga miljö- och klimatproblem.