Nybeskrivna svenska gallmyggor

Senast ändrad: 21 mars 2024
Gallmygga. Foto: Mathias Jaschhof

[Publicerad 2018-02-22]. Entomologen Mathias Jaschhof är expert på gallmyggor och har tillsammans med sin fru Catrin de senaste åren hittat många ny arter i Sverige. Bara under 2017 beskrevs 57 nya svenska arter. En stor del av det insamlade materialet kommer från Malaisefälleprojektet.

Gallmyggor (familjen Cecidomyiidae) är en av de största familjerna av tvåvingar (Diptera) med över 6 200 arter. I Sverige känner vi i dag till drygt 750 arter, men det faktiska antalet kan vara det dubbla.

 

Dagens natur är ett artikelflöde från SLU Artdatabanken. Här hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och naturvård.

 

Entomologen Mathias Jaschhof och hans fru Catrin har under senare år hittat flera hundra gallmyggearter som inte tidigare påträffats i Sverige, och många av dem är även nya för vetenskapen. Enbart under 2017 beskrev de 57 tidigare helt okända gallmyggearter från Sverige. Flera av dessa arter har uppkallats efter karaktärer från den fornnordiska mytologin, platsen där de först påträffades, eller någon svensk entomolog.

De vuxna myggorna är oftast mycket små, mindre än 5 mm, och bräckliga. Larverna kan vara gallbildande på växter eller livnära sig på (förmultnade eller levande) växter, svamp eller murken ved. Det finns även rovlevande arter.

Insamlade gallmyggor. Foto: Mathias Jaschhof

Gallmyggor insamlade inom ramen för Malaisefälleprojektet. Foto: Mathias Jaschhof

Att bestämma gallmyggor är svårt och tidskrävande. Ofta behöver man titta på detaljer i könsdelarna, som man måste preparera fram.

Gallmyggsprojektet är finansierat av ArtDatabanken inom ramen för Svenska artprojektet. Utöver de insekter som forskarparet Jaschhof samlar in själva kommer mycket av materialet från Svenska Malaisefälleprojektet. En stor del av arbetet görs på Station Linné på Öland.

 

Referenser till de nybeskrivna arterna:

Jaschhof, M. & Jaschhof, C. 2017. New species of Aprionus (Diptera, Cecidomyiidae, Micromyinae) from Sweden and other parts of the Palearctic region. European Journal of Taxonomy 378: 1–38.

Jaschhof, M. 2017. A taxonomic review of Palaearctic Peromyia Kieffer (Diptera: Cecidomyiidae, Micromyinae), with descriptions of thirty-eight new species mostly from Sweden. Studia dipterologica 23(1) 2016: 51–116.

Sikora, T., Jaschhof, M. & Ševčík J. 2017.Glossostyles perspicua gen. et sp. nov. and other fungivorous Cecidomyiidae (Diptera) new to the Czech and Slovak Republics. European Journal of Taxonomy 303: 1–29.

 

Text: Maria Backlund
Foto: Mathias Jaschhof

 

Till Dagens natur

 

Tomas Carlberg var redaktör från 2017 till oktober 2019.