Näktergal

Senast ändrad: 21 mars 2024

[Publicerad 2018-04-05]. Näktergalarna var ungefär fyra dagar sena den kalla våren 2017. Men jämfört med 1980-talet anländer de numera cirka fem dagar tidigare. Näktergalen förekommer glest på Småländska höglandet, vilket förklarar de sena medelankomstdatumen där. I Norrland är det bara längs kustlandet upp till Ångermanland som näktergalen förekommer regelbundet.
 Karta 1. Medeldatum för första observationen av näktergal per rapportområde åren 2008–2017, baserat på fakta från Artportalen.

 

 

Medeldatum (2007-2016)

Första obs 2017

Skillnad (dagar)

Första obs 2016

Skillnad (dagar)

Skåne

26 apr

28 apr

2

28 apr

2

Blekinge

29 apr

2 maj

3

30 apr

1

Kronoberg

12 maj

18 maj

6

8 maj

-4

Östra Småland

30 apr

5 maj

5

30 apr

0

Jönköping

10 maj

13 maj

3

7 maj

0

Öland

28 apr

23 apr

-5

28 apr

0

Gotland

1 maj

6 maj

5

29 apr

-2

Halland

29 apr

3 maj

4

30 apr

1

Göteborg

1 maj

9 maj

8

1 maj

0

Bohuslän

7 maj

10 maj

3

6 maj

-1

Dalsland

7 maj

22 maj

15

9 maj

2

Västergötland

5 maj

7 maj

2

2 maj

-3

Närke

29 apr

6 maj

7

30 apr

1

Östergötland

30 apr

3 maj

3

1 maj

0

Södermanland

3 maj

5 maj

2

2 maj

-1

Stockholm

2 maj

2 maj

0

28 apr

-4

Uppland

4 maj

6 maj

2

1 maj

-3

Västmanland

4 maj

11 maj

7

4 maj

0

Värmland

8 maj

12 maj

4

5 maj

-3

Dalarna

6 maj

14 maj

8

6 maj

0

Gästrikland

6 maj

11 maj

5

7 maj

1

Hälsingland

12 maj

16 maj

4

10 maj

-3

Medelpad

15 maj

23 maj

8

17 maj

1

Ångermanland

15 maj

10 maj

-5

14 maj

-2

Västerbotten

-

-

-

-

-

Norrbotten

-

-

-

-

-

Jämtland

-

-

-

-

-

Södra Lappland

-

-

-

-

-

Norra Lappland

-

-

-

-

-


Tabell 1. I tabellen visas näktergalens genomsnittliga ankomstdatum i SOF Birdlife:s rapportområden samt förstadatum för flyttande näktergalar åren 2016 och 2017.

 

Karta 2. Näktergalens ankomst till Sverige – 2016 till vänster och 2017 till höger. Rött anger antalet dagar arten kom tidigt i förhållande till medeldatum, och blått antalet dagar arten kom senare än förväntat.

 

Text och foto: Johan Nilsson
Källa: Artportalen

Till Dagens natur

 

Dagens natur är ett artikelflöde från SLU Artdatabanken. Här hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och naturvård.