Följ fåglarnas rörelser över Europa med EuroBirdPortal (EBP)

Senast ändrad: 21 mars 2024

[2017-12-18]. Undrar du ibland var tranorna du såg flyga över huset i höstas håller till just nu? I så fall kan du ta hjälp av ett nytt digitalt verktyg för att få reda på det. Idag lanseras en förbättrad version av EuroBirdPortal (EBP). I den nya portalen kan fåglarnas rörelser över Europa illustreras på ett helt nytt sätt.

EuroBirdPortal (EBP) är ett projekt under European Bird Census Council (EBCC), där 81 organisationer/institutioner från 29 länder samlat in data från mer än 100 000 fågelskådare, inklusive svenska Artportalens rapportörer.

 

Dagens natur är ett artikelflöde från SLU Artdatabanken. Här hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och naturvård.

 

Målet med EBP är att samla in och kombinera fynd från Europas olika rapportsystem genom att illustrera utbredningsmönstren för 105 arter vecka för vecka med nio olika karttyper och klimatvariabler. Med två kartor som alltid visas kan man kombinera vilka som helst av dessa karttyper, klimatvariabler och år för direkt jämförelse.

Den senaste versionen har uppdaterats med 40 miljoner nya observationer insamlade under 2016. Portalen visar nu animerade kartor för 105 fågelarter från perioden 2010–2016.

De data Artportalen, och alla andra rapportsystem, har delat med sig av har varit i formen antal fynd och individer samt antal rapportörer uppdelat per vecka i 10x10-kilometersrutor.

Gabriel Gargallo, projektkoordinator för EBP säger:

”Vi hoppas att den nya, förbättrade versionen av EBP bidrar med att visa värdet av de data som samlas in från flera europeiska länders internetbaserade rapporteringssystem. Huvudsyftet med EBP är att reda ut och visualisera olika fågelarters flyttningsmönster under olika årstider i Europa. Detta är bara möjligt tack vare de 100 000 rapportörer som delar med sig av sina observationer och EBP:s ansträngningar att kombinera denna enorma mängd data på ett strukturerat sätt. Tack vare dessa insatser kommer vi att bättre kunna förstå förändringar i fåglarnas flyttningsmönster, exempelvis den nya flygrutt som tranorna följer i södra Europa, eller hur klimatet påverkar fåglarnas flyttning.”

Läs mer om EuroBirdPortal 

Text: Johan Nilsson

 

Tomas Carlberg var redaktör från 2017 till oktober 2019.

Fakta:

Vad är Artportalen?

 artportalen.se kan du rapportera alla arter du ser i Sverige. Genom att många människor bidrar med information om att de sett en eller flera arter på en viss plats i naturen, så kallade artobservationer eller fynd, hjälper det till att skapa en tydlig bild av arters förekomst. Observationer av arter över tid ger också viktig information om och hur arternas populationer förändras. Denna kunskap är viktig för att kunna prioritera och planera naturvårdsåtgärder och för att förebygga miljö- och klimatproblem.