Risbräsma: första fyndet i Norden av en ny främmande art

Senast ändrad: 21 mars 2024
Cadmine oculta

[Publicerad 2017-12-12]. Den 6 juli 2017 hittade jag ett 30-tal plantor av en för mig okänd bräsma i Uppsala. De växte i planteringskärl av cement vid Vasahuset på Börjegatan 6. Det visade sig vara den östasiatiska bräsman Cardamine occulta, en art som uppträder invasivt i gränstrakterna mellan Tyskland, Schweiz och Österrike. Arten sprider sig norrut.

Plantorna påminde mest om skogsbräsma,men de avvek genom att vara mer lågvuxna och förgrenade samt genom att ha mycket små kronblad. Jag samlade in några belägg som jag pressade och skickade till Torbjörn Tyler, Botaniska museet i Lund. Han bekräftade att det måste röra sig om den östasiatiska arten Cardamine occulta, som skiljer sig från de snarlika, inhemska arterna skogsbräsma och bergbräsma(vilka båda har börjat förekomma som sentida ogräs) genom att sakna bladrosett, ha kala blad och mycket korta fruktskaft. Fyndet är det första bekräftade i Norden. Ännu i början av oktober fanns några blommande plantor och fullt av groddplantor i ett av de kvadratmeterstora planteringskärlen. Fyndet beskrivs mer ingående i en artikel i den regionala botaniska tidskriften Daphne, som publiceras i slutet av 2017 (Sundberg & Tyler 2017).

 

Dagens natur är ett artikelflöde från SLU Artdatabanken. Här hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och naturvård.

 

Arten är evolutionärt intressant, då den antas ha uppstått i relativt sen tid i risfält i Ostasien genom hybridisering och påföljande kromosomtalsfördubblingar mellan bäckbräsma, strandbräsmaoch en ännu okänd bräsma. Cardamine occulta dök upp i Europa första gången 1993 i Alicante i Spanien. Sedan 2003 har den identifierats i flera länder i Mellan- och Sydeuropa. Arten verkar spridas som fripassagerare med krukväxtjord eller med ris. De flesta europeiska fynden rör förekomster i människoskapade miljöer, men kring Bodensjön – på gränsen mellan Tyskland, Schweiz och Österrike – har arten etablerat sig och uppträder invasivt på finsedimentstränder runt sjön.

Text och foto: Sebastian Sundberg

 

Tomas Carlberg var redaktör från 2017 till oktober 2019.