SLU-nyhet

Digitala kurser ökar kunskapen om natur och biologisk mångfald

Publicerad: 06 mars 2024
Grodhuvud sticker upp ur grumligt vatten. Foto

Vill du lära dig mer om den svenska naturen? Eller kanske bara testa dina kunskaper? Till exempel lära dig hur det går till när man studerar och rapporterar grodor? Idag utökas utbildningen naturkunnig.se med två filmade digitala fältguidningar som tagits fram tillsammans med SLU.

En film visar hur det går till när man studerar och rapporterar grodor och andra hotade djurarter. (SLU Artdatabanken) Och en annan, förklarar till exempel hur du systematiskt kan studera vår- och hösttecken, så kallad fenologi. (Naturens Kalendern).

Vad är naturkunnig.se?

Naturkunnig.se är en internetbaserad utbildning för att utbilda allmänheten och entusiasmera dem att intressera sig för naturen.

- Genom att ge deltagarna grundläggande kunskaper om den svenska naturen vill vi skapa ett intresse och engagemang. Det i sin tur kan leda till att de väljer att bli så kallade naturobservatörer och börja rapportera arter och andra observationer, säger projektledaren Nicklas Jansson, biolog vid Länsstyrelsen Östergötland.

Intresset är stort för Länsstyrelsernas utbildning naturkunnig.se. Redan har närmare 3500 deltagare registrerat sig i pilotlänen och mer beräknas det bli när den i år erbjuds av länsstyrelserna i alla Sveriges län.

Utbildningen ska öka intresset och kunskapen om växter och djur hos allmänheten. Men det finns också en förväntan att få fler att registrera och rapportera iakttagelser gjorda i naturen och på så sätt underlätta för Länsstyrelserna och andra att få tag i duktiga inventerare.

Naturkunnig.se togs fram 2021 för att ta vara på naturintresset i svallvågorna av pandemin. Då lanserades det som ett samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen i Östergötland, Örebro, Västra Götaland, Jönköping och Kronoberg samt Naturvårdsverket, Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU Artdatabanken och Naturens Kalender).

När den nya versionen släpps den 6 mars har fyra nya delmoment adderats till kursen.

Gå till naturkunnig.se


Kontaktinformation

Cecilia Nordström, webbansvarig kommunikatör
SLU Artdatabanken
cecilia.nordstrom@slu.se018-672441, 072-2032967