SLU-nyhet

Utlysning av bidrag för nätverkande aktiviteter

Publicerad: 22 februari 2024

Nu kan du söka bidrag från Svenska artprojektet för att genomföra nätverkande aktiviteter inom taxonomi och systematik.

Varje år erbjuder SLU Artdatabanken bidrag för nätverkande aktiviteter inom ramen för regeringsuppdraget Svenska artprojektet. Bidraget ska främja samverkan och kunskapsöverföring inom taxonomi och systematik. Årets utlysning öppnar idag. Sista ansökningsdatum är den 22 april.

Du kan söka bidrag för att genomföra en eller flera aktiviteter som workshops, nätverksträffar, konferenser, seminarier, kurser eller kompetenshöjande inventeringar. Maxbelopp per organisation är 75 000 kronor. Fokus ska ligga på arter inom mindre kända organismgrupper i Sverige. Särskilt intressanta är aktiviteter som gynnar samarbete och kunskapsutbyte mellan junior och senior kompetens.

Till utlysningen