SLU-nyhet

Sverige kan bli föredöme för övervakning av genetisk mångfald

Publicerad: 15 januari 2024
Man med mörkt hår i hästsvans. Foto

Ny studie visar att övervakningen av den genetiska mångfalden i Europa är otillräcklig. Sverige kan dock bidra med kunskap för hur man kan arbeta med genetisk övervakning då vi har kommit längre i detta arbete än övriga länder, menar Henrik Thurfjell, miljöanalysspecialist på SLU Artdatabanken, som har deltagit i studien.

Studien, publicerad i Nature Ecology & Evolution, har undersökt övervakningen av genetisk mångfald i 38 europeiska länder med fokus på groddjur, fåglar, stora rovdjur och skogsträd. 

Resultaten visar att övervakningsinsatserna varierar markant mellan länder och även organismgrupper. Stora rovdjur är den grupp som har störst fokus medan ytterst få program förekommer för groddjur – en grupp som bedöms vara särskilt känslig för klimatförändringar.

I Sverige har populationsinformation från arbete med den svenska rödlistan använts som underlag för att hitta indikatorer. Ett arbete där Henrik Thurfjell varit delaktig. Han är även medförfattare till den nya studien. Inom detta arbete har genetiska indikatorer för groddjur använts.

– I Sverige har vi kommit förhållandevis långt när det gäller övervakning av genetisk variation. Vi har därför möjlighet att bidra med kunskap inom detta område till andra europeiska länder som inte kommit lika långt, säger Henrik Thurfjell, miljöanalysspecialist på SLU Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet.

 

Studien är utförd på Stockholms universitet.

Stockholms universitets pressmeddelande Förbättrad övervakning kan skydda genetisk mångfald


Kontaktinformation