SLU-nyhet

Starkt hotad art hittad på Campus Ultuna

Publicerad: 14 juni 2023
Brun fjäril på trädstam. Foto

I onsdags hittades den lilla fjärilen almbarkvecklare på campus Ultuna, en art som bara påträffats ett fåtal gånger i Sverige och är rödlistad som starkt hotad.

Det var Moa Pettersson, entomolog på SLU Artdatabanken och medlem av expertkommittén för fjärilar, som hittade fjärilen när hon skulle planera inför en guidning om myror som var en del av utmaningen ”Biodiversity Campus Challenge”.

– Jag hade jobbat sent den dagen och passade på att gå ut ett varv med håven innan det var dags att åka hem för dagen. I södra delarna av campus Ultuna ligger sedan några år tillbaka ett stort vedupplag, en faunadepå, som består av bland annat gammal död alm. Jag såg att det svärmade några små bruna fjärilar runt stockarna och kom åt att håva en. Pulsen steg rejält när jag tittade ner i håven. I vintras hade jag gått på ett möte med entomologiska föreningen i Uppland, och då fått se två uppnålade exemplar av almbarkvecklare som en bekant hade hittat året innan och jag började starkt misstänka att jag hade håvat in samma art.

Almbarkvecklare Cydia leguminana, lever som namnet antyder av murken almbark i larvstadiet men förkommer även på andra trädslag så som sälg, bok och lönn. Almarna i Europa har gått hårt åt i almsjukan, en svampsjukdom som sprids av en skalbagge som gör att almarna dör inom ett par år. Ett annat livskrav för fjärilen är att träden som larven lever av behöver stå soligt, och den igenväxning som pågår i stora delar av landet skuggar helt enkelt ut arten som är värmegynnad.

Läs pressmeddelandet "Ovanlig fjäril hittad vid universitetets artjakt"

Mer information om almbarkvecklaren i Artfakta

Mer information om Biodiversity Campus Challenge