SLU-nyhet

SLU Artdatabankens naturvårdspris 2023 går till...

Publicerad: 05 april 2023

SLU Artdatabankens naturvårdspris 2023 går till... Ja, det får man veta på årets Flora- och faunavårdskonferens 26 april. Årets utdelning av naturvårdspriset sker alltså inte i samband med Biologiska mångfaldens dag och det blir inte heller någon omröstning på vår webbplats.

Till alla er som just nu väntar på information om vilka som är nominerade till SLU Artdatabankens naturvårdspris 2023: tyvärr behöver ni vänta ett tag till. På grund av en justering i processen med att utse nominerade och mottagare av priset blir det i år ingen omröstning. Istället kommer mottagare av priset att tillkännages i samband med Flora-och faunavårdskonferensen 26 april.

SLU Artdatabanken vill genom priset främja det fortsatta arbetet med bevarande av biologisk mångfald, öka kunskapen om Sveriges arter och naturtyper, uppmärksamma behovet av naturvårdsarbete och forskning inom detta område samt motivera till och främja fortsatt arbete för bevarande av biologisk mångfald.