SLU-nyhet

Utter inte längre hotad art

Publicerad: 08 november 2023

Antalet uttrar i Sverige har ökat och SLU Artdatabankens bedömning är att arten nu är livskraftig.

Sedan 2006 har uttern ingått i ett åtgärdsprogram för hotade arter men nu avslutas det arbetet.

– Glädjande nog har uttern ökat över hela landet. Vår bedömning är att arten är livskraftig, och den kan falla ur rödlistan vid nästa rödlistningstillfälle förklarar Henrik Thurfjell organismgruppsansvarig SLU Artdatabanken.

Idag är uppskattningen att det finns 4000 uttrar som kan reproducera sig och arten har också spritt sig till nya områden i Göta- och Svealand. Men för att kunna göra ännu mer exakta beräkningar av populationens storlek pågår ett arbeteför att förbättra inventeringsmetodiken.


Kontaktinformation