SLU-nyhet

Ebba Werner får SLU Artdatabankens naturvårdspris

Publicerad: 22 maj 2022
Kvinna med blå skjorta och grått hår håller i en glasstatyett. Foto

SLU Artdatabankens naturvårdspris 2022 går till Ebba Werner för hennes arbete med att sprida kunskap om att vägkanter kan bli blommande resurser för pollinerande insekter som humlor, bin, fjärilar och skalbaggar.

 – Att tilldelas SLU Artdatabankens naturvårdspris gör mig glad och stolt personligen, men jag ser det också som ett pris till den ideella naturvården, som därmed får ett erkännande. Och inte minst lyfter priset vägkanternas betydelse för mångfalden, säger Ebba Werner.

Som inventerare för landskapsfloror har Ebba Werner vandrat längs många vägkanter som hon ser som viktiga reträttplatser och spridnings­korridor för alla de organismer som blivit hemlösa i det rationella produktionslandskapet.

Med budskapet att enskilda och kommunala vägar borde få vägkantsskötsel som tar hänsyn till och gynnar mångfalden har Ebba startat Blomrika vägkanter, ett initiativ som fått stort gehör runt om i Sverige. Hennes arbete med blomrika vägkanter går nu vidare i Naturskyddsföreningens och Postkodlotteriets ”Världens längsta blomsteräng”. Det är ett fyraårigt samarbetsprojekt som främst riktar sig till kommuner och enskilda vägar och därmed berör största delen av vårt vägnät. För dem har det inte funnits några allmänna råd och riktlinjer för hänsyn till mångfalden, som statliga vägar har genom systemet med ”Artrika vägkanter”.

– Ebba Werners arbete med Blomrika vägkanter är ett utmärkt exempel på enastående insats för bevarande av biologisk mångfald. Genom Ebbas förtjänst har nu ängens blommor, fjärilar och vildbin hittat nya hem längs med Sveriges vägkanter, säger Mark Marissink, chef SLU Artdatabanken. Också Ebbas arbete som en av eldsjälarna bakom Björkelund utanför Halmstad är värt att uppmärksammas, och det var riktigt fint att kunna dela ut priset här.

Ebba har även på ett mycket praktiskt sätt bidragit i arbetet med återställande av gården Björkelunds igenvuxna marker. När hon tillsammans med skötselgruppen tog över markerna höll de på att växa igen med gran. Genom deras förtjänst är nu landskapet öppet med lövskog, naturbetesmark, en ginstljunghed och vandringsleder. Och en äng som lockar över 50 personer till slåtter varje år.

På ett mycket konkret sätt har Ebbas arbete inspirerat många och visat på nya möjligheter för medveten slåtter som gynnar mångfald av växter och djur.

Prisutdelningen skedde vid Naturskyddsföreningens gård Björkelund i Halland, i samband med biologiska mångfaldens dag 22 maj.

Motivering:

Ebba Werner har genom sitt arbete med att sprida kunskap om blomrika vägkanter visat att de kan bli blommande resurser för pollinerande insekter som humlor, bin, fjärilar och skalbaggar. Förutom arbetet med blomrika vägkanter är ett av hennes viktigaste projekt det konkreta arbetet för mångfalden på Naturskyddsföreningens 30 hektar stora gård Björkelund i Halland.

 

Se prisutdelning och intervju här

Fakta:

SLU Artdatabankens naturvårdspris delas varje år ut till någon som gjort enastående insatser för att bevara den biologiska mångfalden. Förste pristagare var Nils Dahlbeck, 1997. Efter honom har en rad av Sveriges framträdande naturvårdare mottagit utmärkelsen. 

Genom priset vill SLU Artdatabanken främja och motivera till fortsatt arbete med bevarande av biologisk mångfald, öka kunskapen om Sveriges arter och naturtyper samt uppmärksamma behovet av naturvårdsarbete och forskning inom området.