SLU-nyhet

Utforska arters namn och släktskap i ny tjänst i Artfakta

Publicerad: 09 september 2021

Nu lanserar SLU Artdatabanken en förbättrad tjänst för taxonomer och alla som behöver hålla reda på organismers namn och släktskap. Den nya tjänsten finns integrerad med andra digitala tjänster i Artfakta och är en vidareutveckling av den sedan länge använda webbsidan dyntaxa.se.

Den nya tjänsten för namn och släktskap gör det möjligt att söka taxonomisk information i Artfakta på ett bättre sätt. Här visas information från Dyntaxa – Svensk taxonomisk databas och med helt nya funktioner som är integrerade med övrigt innehåll och funktioner i Artfakta. Det gör det smidigare att direkt hitta även annan information om arterna, såsom kännetecken, utbredning och ekologi. Den nya tjänsten innehåller utförlig information om taxa, namn och släktskap och är utvecklad för att vara användarvänlig, mobilanpassad och har en snabbare sökfunktion än den sedan länge använda webbsidan dyntaxa.se.

Webbsidan dyntaxa.se kommer att stängas ner under hösten och ersättas av den nya tjänsten. Den vana användaren av dyntaxa.se kommer nu att hitta samma information från databasen Dyntaxa i Artfakta istället. Gamla direktlänkar till taxa som bygger på dyntaxa.se styrs vidare till den nya tjänsten. Här kan man arbeta på samma sätt som tidigare, men också få smartare funktioner och bättre prestanda.

Man kan söka och filtrera bland namn och taxonomiska kategorier, se rekommenderade namn och gällande artindelningar och hur olika namn och synonymer förhåller sig till varandra. En stor förbättring är möjligheten att följa vilka förändringar av namn och taxonomi som skett över tiden. Det går även att spara egna artlistor för att använda vid senare tillfälle och exportera delar eller hela innehållet i databasen Dyntaxa.

- Alla som behöver arbeta med namn på organismer och hålla reda på vad dessa namn står för har nytta av den nya tjänsten, säger Maria Backlund, taxonomisk expert och ansvarig för Dyntaxa på SLU Artdatabanken.

 

För frågor om taxonomi och dyntaxa kontakta oss på dyntaxa@slu.se

För frågor om Artfakta kontakta oss på artfakta@artdatabanken.se

Fakta:

Dyntaxa – Svensk taxonomisk databas innehåller information om svenska organismers namn och släktskap. Här finns rekommenderade namn, vanligt förekommande synonyma namn, namnförändringar som gjorts över tid och felanvända namn. Dessutom finns uppgifter om förekomst och invandringshistoria i Sverige.

Databasen innehåller information om drygt 100 000 svenska taxa på olika nivåer, till exempel art, släkte eller familj, och drygt 300 000 namn (2021). Dyntaxa uppdateras kontinuerligt med nya arter för Sverige, nya svenska namn och synonyma vetenskapliga namn och ändringar av taxonomin.

Syftet med Dyntaxa är att standardisera namnsättningen för att underlätta kommunikation om biologisk mångfald. Dyntaxa är normerande för namnsättningen i flera svenska databaser. Både Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket strävar efter att alla naturvårdsprojekt ska följa Dyntaxa.

Informationen i Dyntaxa är basen för SLU Artdatabankens övriga databaser, portaler och verktyg, till exempel Artportalen och Artfakta


Kontaktinformation

Maria Backlund, Miljöanalysspecialist, ansvarig för Dyntaxa
SLU Artdatabanken

maria.backlund@slu.se, 018-672341

 

Artur Larsson, förvaltningsledare Artfakta
SLU Artdatabanken
artur.larsson@slu.se, 018-672218