SLU-nyhet

SLU Artdatabanken utlyser bidrag för nätverkande aktiviteter

Publicerad: 27 maj 2021

Nu öppnar utlysningen av bidrag för nätverkande aktiviteter för 2022. Bidraget delas ut inom ramen för Svenska artprojektet och kan användas till aktiviteter som stärker kompetens inom systematik och taxonomi.

Bidraget ska kunna användas till nätverksbildande och kompetenshöjande aktiviteter, såsom workshops och inventeringar i kompetenshöjande syfte, konferenser, seminarier eller kurser. Fokus ska vara på att öka kunskap om arter inom mindre kända organismgrupper i Sverige.

Aktiviteter som gynnar samarbete och kunskapsutbyte mellan junior och senior kompetens ses som extra positiva.

Den sökande ska vara en svensk icke vinstdrivande organisation, institution eller till exempel en ideell förening med en verksamhet som är relevant för bidragets syfte.    

Sista ansökningsdag för denna utlysning är 15 augusti 2021.

Utlysningstexten


Kontaktinformation