SLU-nyhet

Stort naturvårdspris till botanisten Mora Aronsson

Publicerad: 21 oktober 2021
Mora Aronsson

Mora Aronsson har visat att man kan kombinera ett professionellt utvecklingsarbete inom naturvård, på vetenskaplig grund, med ett djup ideellt engagemang och folkbildande insatser på gräsrotsnivå. Det belönas han för med priset som delas ut av kung Carl XVI Gustaf på WWFs höstmöte 22 oktober.

Botanisten Mora Aronsson tilldelas Marie-Claire Cronstedts Pris 2021 på 100 000 kronor. Mora är sedan 30 år kärlväxtexpert på SLU Artdatabanken och har samtidigt alltid haft ett djupt engagemang inom ideell naturvård. 

– Det är för mig personligen en stor ära att ta emot detta pris. Det är ett erkännande av att det går att kombinera yrkesverksamhet och ideellt arbete – att samarbete ger resultat, säger Mora Aronsson.

Mora Aronsson har en utbildning i växtekologi, växtsystematik och kvartärgeologi huvudsakligen från Stockholms universitet. Han arbetade tio år på Naturhistoriska riksmuseets herbarium delvis parallellt med sin utbildning. Sedan 1992 arbetar han på SLU Artdatabanken som kärlväxtexpert. Senaste tiden har han ägnat mycket tid åt att öka kunskapen om invasiva främmande växter. Mora Aronsson är sedan något år också biträdande koordinator för program Fjäll/Arktis inom SLU:s miljöanalys.

Mora har haft ett stort ideellt engagemang från 1970-talet inom fältbiologerna och senare inom botaniska föreningar, som ordförande för Stockholms- och Uppsalaföreningarna och den rikstäckande Svenska Botaniska Föreningen. Han har ofta synts i media.

– Moras arbete för att sprida kunskap och engagemang om vår flora och natur har inspirerat och påverkat många, säger Peter Westman, biträdande generalsekreterare på WWF, som sitter i priskommittén.

 

Juryns motivering: ”Mora Aronsson har på ett föredömligt sätt visat att man kan kombinera ett professionellt utvecklingsarbete inom naturvård, på vetenskaplig grund, med ett djup ideellt engagemang och folkbildande insatser på gräsrotsnivå. Han har i båda dessa roller under årtionden bidragit till att lyfta vikten av floran och livsmiljöernas betydelse i det svenska, europeiska och arktiska naturvårdsarbetet”.

 


Kontaktinformation