SLU-nyhet

Ny webbplats för forskning om biologisk mångfald

Publicerad: 04 oktober 2021

SLU Artdatabanken har tillsammans med 10 andra svenska universitet och myndigheter utvecklat den nya svenska plattformen för publicering och åtkomst till data om biologisk mångfald. Invigningen av den nya forskningsinfrastrukturen sker under fyra dagar med start måndag 4 oktober.

Den 4 oktober invigs SBDI, Sveriges största samling av fritt tillgängliga data om biologisk mångfald och ekosystem. SBDI är ett samarbete mellan 11 svenska universitet och myndigheter, varav SLU är en del. SLU Artdatabanken har tillsammans med övriga parter i konsortiet och i nära samarbete med Living Atlases communityn och Global Biodiversity Information Facility utvecklat en plattform för att effektivt dela, hämta, visualisera och analysera biologisk mångfaldsdata.

Inbjudna talare under invigningen är Alexandre Antonelli, Director of Science, Royal Botanic Gardens, Kew och Donald Hobern, Executive Secretary, International Consortium for the Barcoding of Life (iBOL). SBDI invigs officiellt av Maria Thuveson, Rådsdirektör på Vetenskapsrådet och chef för den svenska GBIF-delegationen.

Invigningen, som sänds från Naturhistoriska riksmuseet, är ett digitalt event och äger rum måndag 4 oktober 2021 klockan 10 till 12.

Invigningen följs upp av tre webbinarier där nyckelfunktioner för biodiversitets- och ekosystemforskning visas. Planerna för den framtida utvecklingen beskrivs och deltagarna bjuds in till diskussion om hur tjänsterna kan utvecklas ytterligare.

  • Webbinarium 1: Få åtkomst till SBDI-data och verktyg med R, tisdag 5 oktober klockan 10.00-12.00
  • Webbinarium 2: Få tillgång till och publicera genetiska data med SBDI, onsdagen 6 oktober klockan 10.00-12.00
  • Webbinarium 3: SBDI-åtkomst till systematiska övervakningsdata, från arktiska livsmiljöer till djuphavsmiljöer, torsdag 7 oktober klockan 10.00-12.00

Fakta:

Svensk biodiversitetsdatainfrastruktur (SBDI) är ett konsortium och en e-infrastruktur som finansieras av Vetenskapsrådet och utvecklas i nära samarbete med Living Atlases communityn och Global Biodiversity Information Facility (GBIF). Infrastrukturen gör biologisk mångfaldsdata tillgänglig, tillhandahåller kraftfulla analys- och visualiseringsverktyg och erbjuder därigenom nya möjligheter för innovativ och tvärvetenskaplig forskning om biologisk mångfald och ekosystem. Kärnuppdraget för SBDI är att stödja principerna Open Science och FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) inom biologisk mångfald och ekosystemforskning.

Konsortiet omfattar 11 universitet och statliga myndigheter i Sverige: Göteborgs universitet (GU), Karolinska Institutet (KI), Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Linnéuniversitetet (LnU), Lunds universitet (LU), Stockholms universitet (SU), Naturhistoriska riksmuseet (NRM), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU Artdatabanken), Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), Umeå universitet (UmU), Uppsala universitet (UU).