SLU-nyhet

SLU Artdatabankens första seniora miljöanalysspecialister

Publicerad: 24 september 2020

Nu har rektor utnämnt SLU:s första seniora miljöanalysspecialister. Det är en ny kompetensnivå och innebär att SLU får en tydlig grupp av medarbetare som på ett strategiskt plan bidrar till miljöanalysens utveckling. Av totalt sju utnämnda finns tre på SLU Artdatabanken.

De nyantagna seniora miljöanalysspecialisterna är:

En senior miljöanalysspecialist är en medarbetare som visat hög grad av skicklighet inom samtliga av dessa fem kriterier:

  • skicklighet inom fortlöpande miljöanalys
  • vetenskapligt och utvecklande förhållningssätt inom fortlöpande miljöanalys
  • samverkan med samhället
  • medarbetarskap, ledarskap och samarbete inom universitetet
  • internationellt engagemang inom fortlöpande miljöanalys

Beredningen av ansökningarna har skett genom nämnden för antagning av seniora miljöanalysspecialister.


Kontaktinformation