SLU-nyhet

SLU Artdatabanken utlyser bidrag för nätverkande aktiviteter

Publicerad: 18 september 2020

SLU Artdatabanken utlyser från och med hösten 2020 årliga bidrag från Svenska artprojektet för nätverkande aktiviteter. Syftet är att stimulera till uppbyggnad av kompetens inom systematik och taxonomi.

Det nyinrättade bidraget ska kunna användas till nätverksbildande och kompetenshöjande aktiviteter, såsom workshops, konferenser, seminarier eller kurser. Fokus ska vara på att öka kunskap om arter inom mindre kända organismgrupper i Sverige och i Norden. Bidraget ersätter de korttidsstöd som tidigare delats ut.

Den sökande ska vara en svensk icke vinstdrivande forskningsinstitution, men även ideella föreningar kan söka detta bidrag i samarbete med en institution som uppfyller vissa formella krav.  

- Det här bidraget riktar sig särskilt till aktiviteter som gynnar samarbete och kunskapsutbyte mellan junior och senior kompetens, vilket vi ser ett stort värde i. Vi uppmuntrar även andra, till exempel ideella föreningar, att söka i samarbete med en sökande som uppfyller de formella kraven, säger Liselott Skarp Sjödin, chef för Program artinformation på SLU Artdatabanken.

Sista ansökningsdag för denna utlysning är den 1 november 2020.