SLU-nyhet

Nya smarta fyndkartor i Artfakta visar läget

Publicerad: 02 december 2020
Fjällsjö  på sommaren

Nu lanserar SLU Artdatabanken en ny tjänst för naturvårdare och andra som är intresserade av att följa arternas situation. Den nya tjänsten erbjuder många nya funktioner och innehåller data från flera olika datakällor för att underlätta arbetet med att ta fram analyser kopplade till arter och natur. Tjänsten heter Fyndkartor och finns i Artfakta.

I den nya tjänsten går det snabbt att söka fram arter och visa dem på karta eller satellitbild för att i nästa steg filtrera de arter och kategorier man vill se. Det är även lätt att hitta grupper av naturvårdsarter, till exempel rödlistade arter, arter i habitatdirektivet och invasiva arter. Det går att välja flera olika typer av områden eller göra egna polygoner. Den nya tjänsten är även anpassad för mobiltelefon och det är enkelt att i fält välja att se vad som rapporterats i närheten.

Fynden går att filtrera på tidsperiod och en spännande funktion är möjligheten att spela upp och se observationer över tid. De enskilda rapporterna med sitt innehåll redovisas i lista och såväl kartposition som data går att ladda ner.

Den nya tjänsten Fyndkartor är helt integrerad med övriga funktioner i Artfakta. Det är alltså enkelt att gå mellan artbeskrivningar och karta. I inloggat läge går det att hämta arter från egna artlistor och privata Artportalen-projekt.

Artportalen är största datakällan

Merparten av fynden kommer från Artportalen, men med den nya tjänsten redovisas också fynd från en rad andra viktiga datakällor. Och fler kommer att läggas till. En styrka är att det går att se sökinsats genom att så kallade nollfynd visas. Den funktionen blir bättre och bättre ju fler nollfynd som rapporteras in. I framtiden kommer till exempel nollfynd från Artportalens checklista att användas i redovisningen.

- Det vi framför allt hoppas på är att observatörerna rapporterar även det de har sökt men inte sett, så att vi bättre kan se hur det står till med arterna, säger Artur Larsson som är ansvarig för förvaltningen av Artfakta. Helst ser vi att användarna tar foto och rapporterar direkt i fält med sina mobiltelefoner, och med så hög noggrannhet som möjligt.

Bra hjälp i arbetet med att bekämpa invasiva arter

Samtidigt med fyndkartan för alla arter lanseras en specifik karta som kommer att underlätta uppföljning och bekämpning av invasiva arter. I denna visas artens utbredning och när den har bekämpats eller avlägsnats i både karta och diagram. Redan nu går det att i inloggat läge rapportera i Artportalen på projektet IAS Åtgärd.

- Kartan för invasiva arter är en efterfrågad tjänst bland våra myndigheter som har i uppgift att samordna bekämpningen av dessa arter, så att de inte orsakar någon skada på vår inhemska natur, säger Ola Markström, projektledare för den nya tjänsten Fyndkartor.

Fyndkartan för invasiva arter är ett uppdrag som finansieras av Naturvårdsverket.

Fakta:

Artfakta är platsen för dig som i ditt naturvårdsarbete behöver fakta om arternas status, levnadssätt och kännetecken, men också för dig som vill bli bättre på att känna igen Sveriges arter och bidra med dina egna artobservationer. I nya Artfakta finns verktyg för naturvård, artbestämning och rapportering. Artfakta är utvecklad av SLU Artdatabanken.


Kontaktinformation

Artur Larsson, systemansvarig Artfakta
SLU Artdatabanken
artur.larsson@slu.se, 018-672218