SLU-nyhet

SLU Artdatabankens löften för biologisk mångfald

Publicerad: 22 maj 2020
Prins Carl Philip, dåvarande miljöministrer Karlina Skog sitter på huk och tittar på kräftor i plastlådor.

För två år sedan avgav SLU Artdatabanken tillsammans med tio andra svenska organisationer löften om hur de vill fortsätta arbeta för biologisk mångfald i sin verksamhet. Löftena gavs i samband med Biologiska mångfaldens dag som infaller 22 maj varje år. På årets Biologiska mångfaldens dag berättar vi hur löftena uppfyllts.

Löftena gavs för två år sedan när den internationella naturvårdsunionen, IUCN, firade 70-årsjubileum. Vid firandet deltog bl.a. H.K.H. Prins Carl Philip, dåvarande miljöminister Carolina Skog samt IUCN:s generalsekreterare Inger Andersen.

Medlemslöfte till IUCN 2018 SLU Artdatabanken lovar att till 2020:

 • bedöma utdöenderisken för minst 20 000 arter inför Rödlista 2020
 • ta fram data om tillståndet för arter och naturtyper i EU:s naturvårdsdirektiv, så att Sverige kan bidra till att dessa uppnår gynnsam bevarandestatus
 • presentera kunskapen om Sveriges arter i en ny samlad webbportal så att arter inte påverkas negativt till följd av brist på information
 • ta fram innehållet till nästa och avslutande Nationalnyckel om bladmossor
 • engagera allmänheten i kartläggning av Sveriges flora och fauna.  

Vad har SLU Artdatabanken gjort för att uppfylla löftet? 

SLU Artdatabanken har bedömt utdöenderisken för 21 700 arter och tagit fram Rödlista 2020 som publicerades 2020-04-22.

SLU Artdatabanken har tagit fram data om tillståndet för arter och naturtyper i EU:s naturvårdsdirektiv, så att Sverige genom Naturvårdsverket, 2019 kunde rapportera till EU-kommissionen, statusen för arter och naturtyper i art- och habitatdirektivet samt trender för fåglar enligt fågeldirektivet. 

SLU Artdatabanken lanserade i maj 2019 den nya versionen av Artfakta.se med information om samtliga Sveriges kända flercelliga arter. Mest utförlig är den om de rödlistade, de invasiva samt de arter som publiceras i Svenska artprojektet (Nationalnyckeln). 

SLU Artdatabanken publicerade hösten 2019 den avslutande Nationalnyckeln om bladmossor

SLU Artdatabanken har arbetat med flora- och faunaväkteri, skapat rapportering till Artportalen via mobilen och utvecklat systemet invasivaarter.nu som har gjort det enklare för allmänheten att rapportera fynd av främmande invasiva arter. I Artnycklen.se har  SLU Artdatabanken publicerat digitala nycklar för 20 artgrupper som kan användas på dator och i mobil. 

Vikten av samarbete och helhetssyn

Utarmningen av den biologiska mångfalden är en av de stora globala utarmningarna idag. Om den negativa trenden inte vänds riskeras mänskligt välstånd och överlevnad i många av världens länder.

Vad planerar SLU Artdatabanken att göra för att fortsätta uppfylla löftet? 

SLU Artdatabanken arbetar vidare med att utveckla sina åtaganden och att ytterligare förmedla arbetet till myndigheter och allmänhet. SLU Artdatabankens webapplikationer planeras att fyllas med ytterligare innehåll och utvecklas med förenklade sätt till åtkomst och egen rapportering av data. SLU Artdatabanken arbetar vidare för att maximera utväxlingen mellan forskning, naturvårdande myndigheter och den naturintresserade allmänheten, till gagn för en rik och känd natur samt samtliga dessa aktörer.

 

Fakta:

De svenska medlemsorganisationerna är:

 • SLU Centrum för biologisk mångfald (CBM)
 • SLU Artdatabanken
 • Coalition Clean Baltic (CCB)
 • Naturhistoriska riksmuseet
 • Naturskyddsföreningen
 • Nordens Ark
 • ProGEO
 • Regeringskansliet
 • Stiftelsen Skansen
 • Svenska Jägareförbundet
 • Världsnaturfonden WWF

Kontaktinformation