SLU-nyhet

Lena Sundin Rådström slutar som chef för Artdatabanken vid SLU

Publicerad: 22 januari 2020

Lena Sundin Rådström har sedan 2014 lett Artdatabanken vid SLU, vilken är en central institution i Naturvårdssverige. Det har varit en period med stora politiska svängningar, vilket påverkat Artdatabankens uppdrag och finansiering.

Efter de stora besparingar som drabbade Artdatabanken för ett år sedan har Lena på uppdrag av rektor genomfört de åtgärder som krävts för att få en ekonomi i balans långsiktigt. Av familjeskäl och det krävande arbetet framgent, har Lena i samråd med SLU:s ledning kommit fram till att det är dags för förnyelse och väljer därför att avsluta sitt uppdrag som chef för Artdatabanken. Ställföreträdande chef är Lena Tranvik.