SLU-nyhet

Information om avgifter för skyddsklassad fynddata 2020

Publicerad: 14 februari 2020

Med stöd av SLU och med bidrag från Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har Artdatabanken nu beslutat att ta bort avgifterna för att tillgängliggöra skyddsklassad fynddata för länsstyrelser, kommuner och statliga myndigheter under 2020.

Forskare och ideella föreningar, utan kommersiella syften, betalar oförändrat ingen avgift. För övriga intressenter som konsulter kommer tjänsten tillsvidare fortsatt att medföra en avgift.

Denna kortsiktiga lösning är ett resultat av det arbete som påbörjades under 2019. Under året kommer vi i samarbete med SLU och Naturvårdsverket att fortsätta vårt arbete för att hitta en stabil och långsiktig finansiering från 2021 och framåt.


Kontaktinformation