SLU-nyhet

Invasiva främmande arter har blivit ett känt problem, men fler behöver agera

Publicerad: 17 juni 2020

Allt fler känner till och har uppfattat problemet med invasiva främmande arter, men samtidigt säger 17 procent av befolkningen att de har gjort aktiviteter som kan ha orsakat spridning av invasiva arter. Nu går Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten samman med en mängd andra aktörer för att få ut kunskap om hur man som privatperson hindrar spridningen.

Invasiva främmande arter är ett växande problem bland annat på grund av klimatförändringarna. Arter som inte tidigare varit något stort problem har börjat sprida sig, vilket ökar hotet mot den biologiska mångfalden och kan orsaka stora samhällskostnader. 

−Vi måste bli bättre på att stoppa invasiva växter och djur innan de blir ett problem. Många fler måste göra mycket mer, säger Henrik Lange, handläggare på Naturvårdsverket. Privatpersoner har en viktig roll eftersom många ägnar sig åt aktiviteter där invasiva arter riskerar att spridas. 

En ny undersökning som Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten gjorde nu i maj visar att 71 procent av allmänheten känner till invasiva främmande arter jämfört med 50 procent 2018, men andelen som gjort någon åtgärd för att hindra spridning har inte ökat så mycket. De aktiviteter som kan sprida invasiva arter som är vanligast enligt undersökningen är att:

-        slänga växtavfall i naturen eller på komposten  

-        ta med sig växter hem från en utlandsresa

-        transportera växtavfall utan att innesluta det

-        flyttat båt eller fiskeredskap mellan olika vattendrag

-        ha husdjur av invasiv art som rymt eller släppts ut. 

Brett informationssamarbete ska lära ut hur man hindrar spridning

Idag startar en informationssatsning där bland annat myndigheter, intresseorganisationer och miljöorganisationer som jobbar med bevarandet av biologisk mångfald går samman och sprider information.

− Som med många andra samhällsutmaningar, så måste man samarbeta på alla nivåer när det gäller invasiva främmande arter. Om ena handen stoppar invasiva arter och den andra sprider, så kan bra insatser bli ogjorda, säger Michael Diemer, utredare på Havs- och vattenmyndigheten. 

De som deltar i informationssamarbetet är: SLU Artdatabanken, Båtunionen, Fritidsodlingens Riksorganisation (FOR), Sportfiskarna, Svenska Jägareförbundet, Sveriges fiskevattenägareförbund, Trafikverket, Zoobranschens Riksförbund (ZooRF), Världsnaturfonden WWF samt länsstyrelserna Gävleborg, Jämtland, Jönköping, Kalmar, Norrbotten, Skåne, Uppsala, Värmland, Västmanland, Västra Götaland, Örebro och Östergötland.

Invasiva främmande arter är växter och djur som flyttats av oss människor från sina ursprungliga levnadsmiljöer och som in sina nya miljöer sprider sig snabbt och konkurrerar ut inhemska djur och växter.

 

artfakta.se

I Artfakta kan du rapportera invasiva arter som du hittat och läsa varför de utgör ett hot och vilka åtgärder som kan vidtas för att bli av med dem.


Kontaktinformation

Cecilia Nordström, webbansvarig kommunikatör
SLU Artdatabanken
cecilia.nordstrom@slu.se018-672441, 072-2032967