SLU-nyhet

Lavforskaren Göran Thor får kunglig medalj

Publicerad: 10 juni 2019

SLU-forskaren Göran Thor har tilldelats Hans Majestät Konungens medalj i 8:storleken i serafimerordens band för framstående insatser inom botanisk forskning och naturvård. Bland de andra som får ta emot en medalj i år finns professor Johan Rockström, regissören Susanne Osten och före detta generaldirektören Maria Norrfalk.

Göran Thor är professor på institutionen för ekologi och lavexpert på Artdatabanken på SLU. Han har studerat lavar i hela världen  – Europa, Japan, Peru, Indien, Kanada och  Antarktis. I otillgängliga områden och mitt inne i städerna. En sak som den unge Göran tyckte var spännande med lavar var möjligheten att hitta nya arter - och det har han verkligen lyckats med. Hittills har han beskrivit ett 90-tal lavarter. På senare har han blivit allt mer intresserad av laven som samhälle, tack vare sin tidigare doktorand Veera Tuovinen.

Lavens hemligheter avslöjas

Veera och Göran har tillsammans med andra forskare (bland annat på Uppsala universitet) kommit fram till att en lav inte alls är en symbios mellan bara en svampart och en algart. År 2016 kunde forskargruppen visa att ytterligare en svampart är närvarande i många lavar. En stor vetenskaplig upptäckt!

Forskning, naturvård och undervisning

Göran har delat sin tid mellan forskning, undervisning och praktiskt naturvårdsarbete. Han är en mycket uppskattad lärare och var bland de första på SLU som fick titeln excellent lärare. När det gäller naturvård arbetar han för tillfället bland annat med ett projekt som ska rädda almarna på Gotland.

- Jag tycker att forskare har ett ansvar att se till att forskningsresultat sprids och kommer till användning. Jag vill att mina barn och barnbarn också ska få se gammelskogar och de arter jag har hittat.

Medaljen delas ut 10 juni

10 juni tar Göran Thor och en rad andra personer emot sina medaljer vid en ceremoni på kungliga slottet. Den klassiska frågan vid sådana händelser är förstås: Hur känns det?

- Livet går vidare som vanligt. Man måste dammsuga och laga mat i alla fall. Men det är roligt med uppskattning förstås, säger Göran Thor.

Det är två olika medaljer som delas ut:

  • H.M. Konungens medalj från 1800-talets förra hälft förlänas för särskilda förtjänster, samt för förtjänstfullt arbete inom Kungl. Hovstaterna.
  • Litteris et Artibus instiftades 1853 av kronprins Carl (XV). Litteris et Artibus är latin och betyder vetenskap och konst. Medaljen utdelas för framstående konstnärliga insatser inom främst musik, scenisk framställning och litteratur.

Läs mer

Intervju i Resurs: Misslyckad artbestämning ledde till kungamedalj för Göran Thor 

Pressmeddelande från hovet: Medaljförläningar 6 juni 2019 

Mer om Göran Thors forskning: Forskare har avslöjat några av lavarnas hemligheter – fler återstår