SLU-nyhet

Tack för synpunkter!

Publicerad: 17 september 2019
Bilden visar slåtterfibbla. Foto: Mikael Svensson

Fram till den 15 september har man kunnat förhandsgranska de preliminära bedömningarna för rödlistan 2020. ArtDatabanken vill tacka alla som har tagit sig tid att läsa igenom underlaget, lämnat kommentarer och bidragit med nya uppgifter. Det har kommit in ca 275 kommentarer och arbetet med att gå igenom dessa har nu påbörjats.

Fakta:

Arbetet med 2020 års rödlista pågår för fullt. ArtDatabanken bedömer tillståndet och trenderna för Sverige flora och fauna utifrån all tillgänglig statistik och med hjälp av hundratals artexperter. Data för drygt 22 000 arter granskas utifrån Internationella naturvårdsunionens (IUCN:s) rödlistningskriterier. Syftet med förhandsvisningen av de preliminära bedömningarna är att ge möjligheter för personer, som eventuellt har kompletterande data eller kunskaper, att bidra med underlag.

Rödlistan 2020 publiceras i april nästa år.


Kontaktinformation

Karin Ahrné, kontaktperson rödlistning
SLU Artdatabanken
karin.ahrne@slu.se 018-672683

Ulf Bjelke, kontaktperson rödlistning
SLU Artdatabanken
018-672614