SLU-nyhet

Guldsteklar får svenska namn

Publicerad: 21 augusti 2019

Nu har guldsteklarna i Sverige fått svenska namn. De svenska arterna har nyligen behandlats i en studie som grundligt gått igenom äldre samlingar och litteraturuppgifter vilket gör att vi först nu fått en överblick över vilka arter som faktiskt förekommer i landet. I samband med detta var det lämpligt att ge arterna svenska namn för att göra denna iögonfallande grupp tillgänglig för en bredare naturintresserad allmänhet.

Det handlar om drygt 60 arter som fått svenska namn. Namnen har huvudsakligen tagits fram av Niklas Johansson på ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i samråd med ett antal externa experter.

– Det är roligt att denna fascinerande grupp steklar nu har fått svenska namn eftersom det är lättare att ta till sig svenska namn än latinska om man är mer allmänt naturintresserad och inte är specialist på en grupp, menar Niklas Johansson.

De svenska guldsteklarna lever som kleptoparasiter på andra steklar, främst gaddsteklar men också växtsteklar, vilket innebär att de lever av det matförråd som värden samlat ihop till sin egen avkomma. Guldsteklarna har tjockt kroppspansar som skydd och kroppen är ofta försedd med metalliska färger i rött, blått, grönt eller guld vilket gett gruppen dess svenska namn.

Vid framtagningen av de svenska namnen har de norska arternas publika namn beaktats för att de inte ska skilja sig åt alltför mycket.

De svenska namnen har inte publicerats tidigare och kommer inom kort att finnas tillgängliga i ArtDatabankens verktyg Dyntaxa och Artfakta. Tillsvidare finner du de svenska namnen här.