SLU-nyhet

Tjuvkika på rödlista 2020 i sommar

Publicerad: 05 juli 2019
Bilden visar slåtterfibbla. Foto: Mikael Svensson

I sommar kan man förhandsgranska resultat för rödlista 2020. Den som har goda kunskaper om arter kan då komma med kompletterande data till ArtDatabanken SLU:s förslag till ny rödlista.

Arbetet med 2020 års rödlista pågår för fullt. ArtDatabanken bedömer tillståndet och trenderna för Sverige flora och fauna utifrån all tillgänglig statistik och med hjälp av hundratals artexperter. Data för drygt 22 000 arter granskas utifrån Internationella naturvårdsunionens (IUCN:s) rödlistningskriterier. Syftet med förhandsvisningen av de preliminära bedömningarna är att ge möjligheter för personer, som eventuellt har kompletterande data eller kunskaper, att bidra med underlag.

De preliminära resultaten kommer att publiceras den 5 juli och finnas tillgängliga fram till 15 september.


Kontaktinformation

Karin Ahrné, kontaktperson rödlistning
SLU Artdatabanken
karin.ahrne@slu.se 018-672683

Ulf Bjelke, kontaktperson rödlistning
SLU Artdatabanken
018-672614