SLU-nyhet

Träffa oss i Almedalen 2 juli

Publicerad: 27 juni 2019
Hav. Foto: Anders Jacobson

Arter kan vara skyddade, hotade, rödlistade, främmande, inhemska eller invasiva. Miljöer som arter lever i kan delas in i naturtyper, skyddade områden, reservat, nationalparker. För att kunna följa och mäta hur det går för biologisk mångfald behöver vi titta på underlagsdata i olika skärningar.

ArtDatabanken SLU arbetar med att kategorisera, följa upp och sammanställa mängder av livsviktig kunskap, bland annat för Art-och habitatdirektivet och Förordningen för främmande arter. 2019 är ett år då EU vill att Sverige redovisar detta arbete. 2019 är också året då de preliminära bedömningarna inför Rödlista 2020 granskas innan de fastställs av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten nästa år.

Testa tångchips - och dina kunskaper om rödlistning, art- och habitatdirektivet och om arter som lever i svenska vatten.

Medverkande:

  • Lena Tranvik, Chef program naturvård, ArtDatabanken SLU

Fakta:

Titel: Hur mår våra sjöar, åar och hav? Och hur mår de som bor där?Tid: 2019-07-02 15:30 - 17:00
Ort: Visby
Lokal: Björkanderska, Skeppsbron 24 
Arrangör: ArtDatabanken SLU

Om ArtDatabanken SLU

ArtDatabanken SLU är ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper. Vi bidrar till en hållbar förvaltning av naturresurser genom att samla in, analysera och tillgängliggöra data samt beskriva och presentera fakta om biologisk mångfald.

Hitta dit

Mer information om Björkanderska Magasinet och hur du hittar dit>>

Fotografering och filmning

Under seminariet sker fotografering, filmning och ljudtagning för SLU:S räkning med syfte att i SLU:s olika kommunikationskanaler beskriva universitetets verksamhet.

Du kommer sannolikt att bli fotograferad/filmad/inspelad och därmed finnas i material som används för att informera om SLU. Om du INTE vill vara med på bild måste du meddela fotografen och filmaren på plats. De tagna bilderna och inspelningarna kan komma att användas i både tryckt och digital form i olika kanaler där SLU informerar om sin verksamhet. Här hittar du mer information om hur SLU hanterar dina personuppgifter.

Se seminariet via länk!

Via SLU:s Facebooksida kan du se seminariet direkt och under två veckor framåt


Kontaktinformation